Når legen ikke vil være lege

Artikkel

Tanken på at bare de mest kompromissvennlige legene er igjen når jeg en dag trenger lege selv, er ikke spesielt lystig, sier den amerikanske psykiateren Gigi Hirsch, som har gjort omskolering av leger til sin spesialitet (side 376).

Det er mye godt ved en utvikling som gjør det legitimt for leger å skifte ikke bare tittel, men også arbeidsoppgaver. Men årsakene til at stadig flere leger velger å forlate sitt fag, bør vies større oppmerksomhet.

Magne Nylenna

Anbefalte artikler