Seniorpolitikk

Ingerid S. Ravnsborg Om forfatteren
Artikkel

I Tidsskriftet nr. 27/2000 er det en leseverdig artikkel av Odd Johan Frisvold (1). Den omhandler legers forhold til sitt yrke og hva livet har å gi hvis vi ikke lenger er i arbeid som leger. Han kommer også inn på lønnsforholdene hvis en lege fortsetter i sitt arbeid etter fylte 70 år. Her er han ikke helt orientert og kommer med en uriktig påstand. Han skriver nemlig: ”Etter fylte 70 år kan man tjene det man vil uten fradrag,” dvs. uten reduksjon i pensjonen. Det gjelder imidlertid bare hvis man ”har inntekt fra arbeidsgivere som ikke har pensjonsordning i KLP eller andre pensjonsordninger”. Hvis man derimot fortsetter i sitt arbeid i f.eks. kommune eller fylkeskommune, blir pensjonen fra KLP redusert.

Som eksempel min egen situasjon: Jeg har rett til full pensjon ut fra 100 % stilling i mer enn 30 år innen KLP. Når jeg etter fylte 70 år går i en 40 %-stilling, reduseres pensjonen for meg med ca. 3 000 kroner i måneden. Min 40 % stilling gir en inntekt på ca. 11 000 kroner, altså har jeg likevel ca. 8 000 netto . . .

Dette er ingen klage, jeg fortsetter på et arbeidssted der jeg trives, og jeg tjener nok penger. Og skatter av hele inntekten.

Altså: Det gjøres reduksjon i pensjonen ved legeinntekt for personer over 67 og 70 år, men denne sammenhengen er lite kjent. Derfor denne lille utfyllende opplysning til Frisvolds betraktning.

Anbefalte artikler