O.J. Frisvold svarer:

Odd Johan Frisvold Om forfatteren
Artikkel

Jeg takker for Ingerid S. Ravnsborgs hyggelige og positive kommentar og for belysning av hvor vanskelig det kan være å skaffe seg entydig og pålitelig informasjon i det virvaret av regler som regulerer forholdene rundt pensjonsberegninger. Opplysningene i min artikkel fremkom etter omfattende graving bl.a. i KLP og SPKs brosjyrer, offentlige utredninger, avis- og tidsskriftartikler og personlig konsultasjon av flere anerkjente pensjonskonsulenter. Syntesen av alt dette må likevel fullt og helt være mitt og bare mitt ansvar. Enkelt er dette i hvert fall ikke. I pensjonistrådgiver Harald Engelstads Pensjonsboka (1) er det angitt at arbeid i kommunal sektor under 168 timer per kvartal ikke fører til trekk i pensjon, og at timetall over 168 fører til forholdsvis trekk i pensjon. Ved utdyping av disse punktene fikk jeg av en KLP-konsulent forklart at dette skyldtes at timetall over 168 timer per kvartal utløste plikt for arbeidsgiver til å tilmelde arbeidstaker til pensjonsordning og som konsekvens av dette til trekk i pensjonen. Jeg oppfattet det også slik at denne retten til pensjonsoppbygging og dermed plikt til å betale innskudd bortfalt ved fylte 70 år og at dette var den logiske grunn til at heller ikke pensjonsutbetalingen ble redusert etter fylte 70 år. Ingerid S. Ravnsborgs personlig refererte eksempel tyder på at dette ikke er tilfellet, men kanskje hun i alle fall burde spørre KLP på nytt?

Til støtte for min fortolkning kan jeg også vise til at det i en publikasjon utgitt av Forbrukerrådet (2) angis følgende: ”Det gjelder svært mange og forskjellige regler med hensyn til hva vi kan tjene ved siden av pensjonen før det trekkes i den.” Videre står det: ”Merk deg at etter fylte 70 år har du det svært fritt. Tjen hva du vil og ingen vil bry seg – bare futen.” Jeg håper at Legeforeningen vil ta vare på engasjementet for den voksende gruppe av pensjonistmedlemmer. Man burde etablere et kunnskaps- og handlingssenter for de eldre kollegene. Foranstående problemstilling illustrerer noe av behovet.

Anbefalte artikler