Nye kursavgifter og honorarsatser for legers videre- og etterutdanning

Artikkel

Sentralstyret vedtok i desember 2000 nye kursavgifter og honorarsatser for kurs arrangert i legers videre- og etterutdanning. De nye satsene gjelder fra 1.7. 2001.

Kursavgifter

Antall dager

Dagens

Ny sats fra 1.7. 2001

sats

2001

1 dags kurs

kr 600

kr 700

2 dagers kurs

kr 900

kr 1 000

3 dagers kurs

kr 1 200

kr 1 400

4 dagers kurs

kr 1 600

kr 1 800

5 dagers kurs

kr 2 000

kr 2 200

Kursavgiften beregnes på grunnlag av antall dager med kurstimer.

Kurs over fem dager: kr 400 per etterfølgende kursdag.

Honorarer

Kursleder:

Dagens sats

Ny sats fra 1.7.2001

Kurs uten prøve

kr 2 000

kr 2 300

Kurs med prøve

kr 2 500

kr 2 800

Originalforelesninger:

45–60 minutter

kr 1 200

kr 1 400

0–45 minutter kr

800

kr 1 000

15–30 minutter kr

600 kr

700

Utenlandske forelesere:

45–60 minutter

kr 3 000

kr 3 000

Paneldebatter/ rundebordskonferanser:

Per kurstime per paneldeltaker kr

500

kr 600

Gruppeledelse :

For første time

m/en gruppeleder

kr 700

kr 800

m/flere gruppeledere

350

kr kr 400

For påfølgende timer

m/en gruppeleder

kr 500

kr 600

m/flere gruppeledere

kr 250

kr 300

Ved flere kursledere deles kurslederhonoraret. Satsen ved flere gruppeledere gjelder per leder.

Anbefalte artikler