Les mer om ...

Artikkel

Genterapi

Genterapi er ikke etablert som behandlingsmetode i dag, men forventningene er fortsatt store. I dette og neste nummer av Tidsskriftet publiseres en rekke artikler om genterapi.

Skal det vere fritt fram for alle nye metodar i helsevesenet?

Genterapi – status og anbefalinger for norsk medisin

Genterapi ved monogent arvelige sykdommer

Genterapi ved primær immunsvikt

Astma

En undersøkelse blant skolebarn i Oslo viser at barnehageopphold øker risikoen for luftveisinfeksjoner, som igjen er assosiert med astma.

Inhalasjonssteroider er effektiv behandling, men synes ikke å hindre utvikling av irreversibel luftveisobstruksjon.

Astma, inhalasjonssteroider og vekst

Barnehage, infeksjoner og astma

Steroider hindrer ikke irreversibel luftveisobstruksjon ved astma

Mediekampanje reduserte både røyking og hjertedød

Ung på hybel

Elever i videregående skole som bor på hybel, rapporterer mer helserelatert risikoatferd enn hjemmeboende medelever. De største forskjellene finnes for røyking, rusmiddelmisbruk, kosthold, fysisk aktivitet og seksualitet.

Ungdommers liv og helse

Ung på hybel – sosial kontroll og helserelatert atferd

Pyelonefritt hos barn

En retrospektiv undersøkelse av 180 barn med pyelonefritt viser at urinveisrelaterte symptomer var sjeldne, mens halvparten hadde misdannelser.

Pyelonefritt hos barn – en retrospektiv undersøkelse

Intrauterin død

Diagnostikken ved intrauterin død bør følge fastlagte prosedyrer, og begrepet ”plutselig uforklart fosterdød” bør ikke brukes før de anbefalte undersøkelser er gjort.

Påvisning av dødsårsak ved intrauterin død – hvilke undersøkelser bør gjøres?

Ulcerøs kolitt

En undersøkelse av 80 pasienter med ulcerøs kolitt som er operert akutt, viser gode resultater. Det funksjonelle resultat ved reservoarkirurgi er tilfredsstillende etter åtte års oppfølging. Antall operasjoner for akutt ulcerøs kolitt synker, og den medikamentelle behandling blir bedre.

Ulcerøs kolitt

Funksjonelt resultat etter reservoarkirurgi ved ulcerøs kolitt

Resultater etter akutt kirurgi og ileoanal anastomose ved ulcerøs kolitt

Prognose og behandling ved kronisk inflammatorisk tarmsykdom

Svangerskap og fødsel ved ulcerøs kolitt og Crohns sykdom

Søvnvaner hos ungdom

En sammenlikning mellom 17-åringer og sjuåringer viser at ungdommene går senere til sengs og står tidligere opp enn barna. Ungdom kan lett få mindre søvn enn de trenger – med konsekvenser for både utdanning og helse.

Søvnvaner hos ungdom

Tidlig fødsel og senere lærevansker

En etterundersøkelse av 104 skolebarn med fødselsvekt under 1 500 gram viser at en av fire hadde konsentrasjonsvansker og hyperaktivitet og dermed behov for særskilt oppfølging.

Hva betyr høy forekomst av konsentrasjonsvansker og hyperaktivitet blant barn med lav fødselsvekt?

Psykologisk status ved 8 – 9 års alder hos barn med fødselsvekt under 1 501 gram

Terapivalg ved gastroenteritt hos barn

En spørreundersøkelse blant norske leger viser at behandlingen av akutt gastroenteritt hos barn ikke er i henhold til moderne behandlingsprinsipper og oppdaterte anbefalinger.

Terapivalg ved akutt gastroenteritt hos barn i Norge

Anbefalte artikler