Innføring av operasjonsliste for spesialistutdanningen i barnekirurgi

Elisabeth Smith Om forfatteren
Artikkel

I tråd med sentralstyrets anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling bestemt å innføre operasjonsliste i spesialiteten barnekirurgi. Det skal ved søknad om spesialistgodkjenning i barnekirurgi vedlegges utfylt og attestert operasjonsliste etter fastsatt formular med krav til kirurgiske ferdigheter etter 1.1. 2004.

Det anbefales at operasjonslisten tas i bruk umiddelbart, men den tillegges ikke vekt ved behandling av søknad om spesialistgodkjenning før etter 1.1. 2004.

Informasjon om bestemmelsen er sendt til alle godkjente utdanningsinstitusjoner i faget, og er lagt ut på Internett www.legeforeningen.no i tilknytning til spesialistreglene. Skjemaet kan også fås ved henvendelse til Legeforeningen, telefon 23 10 91 24.

Anbefalte artikler