Lærebok med CD-link til Internett

Artikkel

Forfatterenes intensjoner har vært å skape en god, moderne kirurgisk lærebok. Dette reflekteres i boken ved rikelige referanser til nyere artikler. Referansene finnes også på CD-ROM, der linker mot Internett gir rask tilgang på enten sammendrag eller fulltekstartikler som er brukt i de aktuelle kapitler. Målgruppen er leger som ønsker å bli kirurger, men også de som praktiserer kirurgi og som trenger oppdatering på felter i faget.

Boken er innbundet og med tynne, blanke ark av god kvalitet. Den er rikt illustrert med fotografier og strektegninger. Den inneholder også kunnskapsbaserte tabeller der relevant litteratur på det aktuelle tema gjennomgås med enkelte nøkkelpunkter trukket frem, eller oppsummering av konsensus på prosedyrer, eller retningslinjer, refereres.

Surgery er inndelt i åtte seksjoner med totalt 93 underkapitler. Første seksjon er et blandingskapittel der parakirurgisk behandling og forståelse av fysiologi dominerer. I denne seksjonen finnes også et kapittel som omhandler kriteriene for kunnskapsbasert kirurgi med en nokså god innføring i kritisk tilnærming til vitenskapelige arbeider. Dette oppleves som et seriøsitetstegn med tanke på det som senere presenteres. En svakhet fra et nordisk perspektiv er medikamentanbefalinger som for eksempel ved kirurgisk profylakse. Her figurerer, blant avanserte kefalosporiner, også vankomycin – som profylaksealternativ!

De neste fire seksjonene er mer tradisjonelle med gjennomgang av kirurgiske spesialfelter, henholdsvis gastro-, endokrin-, kar- og thoraxkirurgi. Man får gjennomgående et godt inntrykk idet teksten flyter fint, sidene er rikt illustrert og temaene relevante.

Så følger to seksjoner som omhandler transplantasjon og kreft. Sistnevnte seksjon er meget godt oppbygd, og inneholder mye god informasjon som de fleste som driver med kirurgi og ikke er spesielt skolert i kreftbehandling på siden av den rene kirurgien, vil ha glede og nytte av å lese.

I siste seksjon omhandles assosierte disipliner. Disse inkluderer sentrale felter som urologi, nevrokirurgi, plastikkirurgi og barnekirurgi i tillegg til ortopedi, håndkirurgi og gynekologi. Her gis en relativt overfladisk gjennomgang av disse temaene over et par hundre sider.

Alt i alt fremstår dette som en svært godt gjennomarbeidet lærebok i moderne kirurgi som mange vil kunne ha glede av. Den interessert medisinstudent vil her få et godt oppslagsverk, men kirurger i utdanning generelt eller spesielt vil finne mye bra stoff i Surgery . I seksjonene viet parakirurgiske temaer vil de fleste kirurger finne nyttig informasjon.

Robin Gaupset

Kirurgisk avdeling

Regionsykehuset i Tromsø

Anbefalte artikler