Kurset Smittevern, rusproblematikk og velferdsutvikling

Fra foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Offentlige legers landsforening (OLL) ønsker velkommen til kurs i St. Petersburg, Russland onsdag 6.–søndag 10. juni 2001.

  Kurset Smittevern, rusproblematikk og velferdsutvikling arrangeres i samarbeid med prosjektet Communicable Disease Control in the Baltic Sea Region, som fra norsk side ledes av kollega Harald Siem.

  Besøk ved Saint-Petersburg Medical Academy of Post-Graduate Studies (MAPS), Faculty of Public Health og ved ulike primærmedisinske sentre er med i programmet.

  Hjemreise via Tallin i Estland utredes.

  Kurset søkes godkjent som etterutdanning for spesialister etter retningslinjene for Utdanningsfond II. Da dekkes reise og opphold inntil kr 10 000.

  Nærmere opplysninger og påmeldingsblankett ligger på OLLs Internett-side, eller ta kontakt med OLLs sekretariat, tlf. 23 10 91 95.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media