Minileder

Siden sist

Forsidebildet

I dette nummeret

Fra redaktøren

Leder

Hans Flaatten

Brev til redaktøren

Arnoud van den Eerenbeemt
Tor Ole Kjellevand
Helge Stormorken
Åsmund Reikvam

Kommentarartikkel

Jesper Blinkenberg
Tone Morken

Nyheter

Verdens helse

Intervju

Anne Katrine Sebjørnsen

Oversiktsartikkel

Hebe Désirée Kvernmo
Yngvar Krukhaug
Vilhjalmur Finsen
Øyvind Rød
Kristian Rød
Benjamin Rajabi
Pål Sandøe Alm-Paulsen
Harald Russwurm
Odd Jarle Kjørstad
Dagny Faksvåg Haugen

Noe å lære av

Katrine Gauer
Kjell-Ivar Helgestad
Christian Wirsching
Ketil Størdal
Unn Ljøstad
Åse Mygland

Kronikk

Språkspalten

Anne Brit Haug
Erlend Hem
Raida Ødegaard

Tidligere i Tidsskriftet

Marit Nylund

Anmeldelser

Per E. Børdahl
Stein Opjordsmoen Ilner
Morten Reier-Nilsen
Hanne Nøkleby
Jagrati Jani-Bølstad
Knut Wester

Kuriosa

Oss imellom

Gunn Marit Seberg

Aktuelt i foreningen

Kristin Hekne Thoresen
Lise B. Johannessen
Ola Marstein

Gjesteskribent

Alf van der Hagen