Godt skrevet om ledelse av helsetjenester

Stener Kvinnsland Om forfatteren
Artikkel

Bendix, Henrik W.

Digmann, Annemette

Jørgensen, Per

Pedersen, Kjeld Møller

Hospitalsledelse

Oganisatorisk fænomen og faglig disciplin. 460 s, tab, ill. København: Gyldendal Business, 2012. Pris DKK 425

ISBN 978-87-02-12956-4

Jeg har lest en god bok. Fire rutinerte personer innen ledelse og helsetjenesteledelse av har satt sammen de viktigste problemstillingene omkring ledelse av helsetjenester. I 18 kapitler diskuterer forfatterne de aller fleste av de forhold som påvirker, preger og beskriver dette området. Det er tillegg et omfattende litteraturregister.

Her beskrives generell ledelse, organisatoriske prinsipper og styringsmekanikk. Ledelsesmodeller og organisatoriske løsninger diskuteres opp mot pasientforløp i et svært leseverdig kapittel, De nye ledelsesmodeller.

Et helt hovedkapittel i boken (kapittel 3: Ledelse af fagprofesioner) omhandler makt og maktspill i kompetanseorganisasjoner – igjen meget leseverdig, gjenkjennbart. Styring av de fire «arketyper» av medarbeidere problematiseres – «primadonnaen», «prestasjonstripperen», «pragmatikeren» og «lønnsmottakeren».

Kapittel 8 og kapittel 9 omhandler det personlige lederskap og hvem som egentlig styrer. Her synes jeg forfatterne viser stor innsikt i hva helsetjenesteledelse innebærer og hvordan det foregår. Kapittel 9, Hvem bestemmer hva i hospitalet?, er meget velskrevet. Det er også et omfattende kapittel om ledelsesforskning om helsetjenesten.

Jeg vil avslutningsvis kommentere det siste kapitlet om fremtidens utfordringer i tjenesten og dermed ledelsen av den. Her beskrives gjenkjennbare scenarioer, utfordringsområder og mange mulige konflikter og dermed utfordringer – igjen meget leseverdig.

Etter mange år som leder i helsevesenet er det lenge siden jeg har lest noe som har vært så verdifullt for meg. Hospitalsledelse kan jeg anbefale på det varmeste til alle ledere og til dem som har tenkt å bli det.

Anbefalte artikler