Sykdommer på fremmarsj

Anne Brit Haug Om forfatteren
Artikkel

Hvordan skal «emerging diseases» oversettes til norsk?

Figur 1  Et nytt tidsskrift innen feltet «sykdommer på fremmarsj» er Emerging Microbes and Infections som ble lansert sommeren 2012. Faksimile fra Nature 24. mai 2012

I engelskspråklig litteratur innen veterinær- og humanmedisin brukes begrepet «emerging disease». Begrepet har stor aktualitet og vi er ofte i situasjoner hvor vi trenger en god norsk oversettelse. Dessverre finnes ikke det og vi har henvendt oss til Språkrådet med spørsmål om de kan bistå oss med å finne eller utvikle et begrep som kan benyttes på norsk.

Språkrådet har ikke funnet et dekkende alternativ, men de tipset oss om Språkspalten i Tidsskriftet. Er dette et spørsmål dere har vært borti?

Anbefalte artikler