Doktoravhandlinger

Artikkel

Universitetet i Oslo

www.med.uio.no/disputaser/

Eivind Andreas Svaboe Steinsvik, ph.d. Outcomes after curative treatment of prostate cancer – adverse effects and surgical margins. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 9.1. 2013.

Bedømmelseskomité: Jonas Hugosson, Avdelningen för urologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, Sverige, Christoph Müller, Senter for kreftbehandling, Sørlandet sykehus, Kristiansand og Finn G. B. Wisløff, Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Sophie D. Fosså, Karol Axcrona og Lars-Magne Eri.

Oddvar Solli, ph.d. Diabetes in Norway: costs, health-related quality of life and cost-effectiveness of life-style interventions. Utgår fra Institutt for helse og samfunn. Disputas 10.1. 2013.

Bedømmelseskomité: Bjarne Robberstad, Senter for internasjonal helse, Universitetet i Bergen, Beate Lupton, Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø og Geir Joner, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.

Veileder: Ivar Sønbø Kristiansen.

Mengistu Legesse Dadi, ph.d. Tuberculosis in the pastoral community of the afar regional State of Ethiopia: With emphasis on factors contributing to infection and disease. Utgår fra Institutt for helse og samfunn. Disputas 11.1. 2013.

Bedømmelseskomité: Sven Gudmund Hinderaker, Senter for internasjonal helse, Universitetet i Bergen, Suzanne Verver, KNCV Tuberculosis Foundation, Haag, Nederland og Haakon E. Meyer, Avdeling for samfunnsmedisin, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Fekadu Abebe og Gunnar Bjune.

Harald Hrubos-Strøm, ph.d. Obstructive sleep apnea in community-dwelling adults. A clinical-epidemiological study. Akershus sleep apnea project (ASAP). Utgår fra Institutt for medisinske basalfag. Disputas 11.1. 2013.

Bedømmelseskomité: Thorarinn Gislason, Department of Respiratory Medicine and Sleep, Landspitali University Hospital, Reykjavik, Island, Poul Jennum, Institut for Klinisk Medicin, Neuro- og Sansefag, Glostrup Hospital, Danmark og Lars Tanum, Senter for rus- og avhengighetsforskning, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Toril Dammen og Inger Hilde Nordhus.

Per Medbøe Thorsby, ph.d. Studies of candidate genes in overweight and diabetes mellitus. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 11.1. 2013.

Bedømmelseskomité: Allan Vaag, Medicinsk Endokrinologisk Klinik, Rigshospitalet, København, Danmark, Valdemar Grill, Institutt for kreftforskning og molekylær medisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Lene Frost Andersen, Avdeling for ernæringsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Kåre I. Birkeland, Jens Petter Berg og Kristian F. Hanssen.

Johan Arild Evang, ph.d. On the causes and progression of corticotroph adenomas. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 17.1. 2013.

Bedømmelseskomité: Vera Popovic, Clinic for Endocrinology, University of Belgrade, Beograd, Serbia, Gunnar Mellgren, Institutt for indremedisin, Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen og Finn Olav Levy, Avdeling for farmakologi, Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Jens Bollerslev og Jens P. Berg.

Einar Gude, ph.d. Limitations of current treatment strategies in human heart transplantation: Studies on pulmonary hemodynamics, renal failure and immunosuppression. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 17.1. 2013.

Bedømmelseskomité: Jørn Carlsen, Kardiologisk Klinik, Københavns Universitets Hospital, Rigshospitalet, København, Danmark, Anna Varberg Reisæter, Nyreseksjonen, Avdeling for transplantasjonsmedisin, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet og Torbjørn Omland, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Arne K. Andreassen, Lars Gullestad og Svein Simonsen.

Cecilie Knoph, ph.d. Eating disorders in pregnancy and postpartum. A population-based longitudinal pregnancy cohort study. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 18.1. 2013.

Bedømmelseskomité: David Clinton, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige, Lars Wichstrøm, Psykologisk institutt, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Emerita Berit Grøholt, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Ted Reichborn-Kjennerud og Kristian Tambs.

Mette-Elise Estensen, ph.d. Left ventricular function and systemic arterial properties in normal and preeclamptic pregnancy. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 18.1. 2013.

Bedømmelseskomité: Anders Sahlén, Institutionen för medicin, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige, Torvid Kiserud, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Bergen og Sigrun Halvorsen, Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål.

Veiledere: Svend Aakhus og Tore Henriksen.

Martin Frank Strand, ph.d. Modulating the hedgehog pathway. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 18.1. 2013.

Bedømmelseskomité: Barbara Stecca, Laboratory of Tumor Cell Biology, Core Research Laboratory – Istituto Toscano Tumori, Firenze, Italia, Ingvild Mikkola, Institutt for farmasi, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø og Iver Arne Langmoen, Klinikk for kirurgi og nevrofag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Stefan Krauss og Ondrej Machon.

Hui Zou, ph.d. Diabetes in a transitional society: a population-based epidemiological study in Jiangsu Province, China. Utgår fra Institutt for helse og samfunn. Disputas 23.1. 2013.

Bedømmelseskomité: V. Mohan, University of Madras, Madras, India, Trond Jenssen, Avdeling for organtransplantasjon, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet og Per Hjortdahl, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.

Jan Vegard Bakali, ph.d. Group processes in short- and long-term psychodynamic group psychotherapy. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 24.1. 2013.

Bedømmelseskomité: Anthony S. Joyce, Walter Mackenzie Centre, Department of Psychiatry, University of Alberta, Edmonton, Canada, Christer Sandahl, Medical Management Centre, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige og Edle Ravndal, Senter for rus- og avhengighetsforskning, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veileder: Steinar Lorentzen

Universitetet i Bergen

www.uib.no/info/dr_grad/

Carl Erik Markhus, ph.d. Microcirculatory pathology in primary lymphedema. Utgår fra Institutt for biomedisin. Disputas 7.1. 2013.

Bedømmelseskomité: Karin Toska, Universitetet i Oslo, Ansgar O. Aasen, Universitetet i Oslo og Ansgar Berg, Universitetet i Bergen.

Veileder: Helge Wiig.

Rune Aune Mentzoni, ph.d. Structural characteristics in gambling. Utgår fra Institutt for samfunnspsykologi. Disputas 10.1. 2013.

Bedømmelseskomité: Daníel Þór Ólason, School of Health, University of Iceland, Island, Jonathan Parke, Salford Business School, Salford University, Storbritannia og Terje Manger, Institutt for samfunnspsykologi, Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen.

Veiledere: Jon Christian Laberg og Ståle Pallesen.

Stig Wergeland, ph.d. Vitamin D and ω-3 polyunsaturated fatty acids as disease modifying factors in multiple sclerosis. Utgår fra Nasjonalt kompetansesenter for multippel sklerose, Haukeland universitetssykehus. Disputas 11.1. 2013.

Bedømmelseskomité: Joost Smolders, Netherlands Institute for Neuroscience, Amsterdam, Nederland, Christine Stadelmann, University of Göttingen, Tyskland og Roland Jonsson, Universitetet i Bergen.

Veiledere: Lars Bø og Kjell-Morten Myhr.

Ann Kristin Knudsen, ph.d. Long-term sickness absence and disability pension award as consequences of common mental disorders. Epidemiological studies using a population-based health survey and official ill health registries. Utgår fra HEMIL-senteret, Det psykologiske fakultet. Disputas 15.1. 2013.

Bedømmelseskomité: Maria Melcior, Epidemiology of Occupational and Social Determinants of Health, INSERM, Frankrike, Thomas Lund, Arbejdsmedicinsk Klinik, Regionshospitalet Herning, Danmark og Anders Skogstad, Institutt for samfunnspsykologi, Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen.

Mari Strand, ph.d. Emotional information processing in recurrent MDD. Utgår fra Det psykologiske fakultet. Disputas 17.1. 2013.

Bedømmelseskomité: Nils Inge Landrø, Institutt for psykologi, Universitetet i Oslo, Catharina Elisabeth Arfwedson Wang, Institutt for psykologi, Universitetet i Tromsø og Finn Konow Jellestad, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi, Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen.

Hanne Kristin Fredly, ph.d. Disease-stabilizing treatment of human acute myeloid leukaemia – experimental and clinical studies. Utgår fra Institutt for indremedisin. Disputas 18.1. 2013.

Bedømmelseskomité: Nina Gulbrandsen, Oslo universitetssykehus, Ullevål, Ingunn Dybedal, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet og Tomas Eagan, Universitetet i Bergen.

Veileder: Øystein Bruserud.

Kim Nylund, ph.d. Ultrasound in Crohn’s disease – bowel wall characteristics and perfusion estimates using microbubbles. Utgår fra Institutt for indremedisin. Disputas 18.1. 2013.

Bedømmelseskomité: Giovanni Maconi, University of Milan, Italia, Adrian Saftoiu, University of Medicine and Pharmacy, Craiova, Romania og Jon Anders Torbjørn Jonung, Universitetet i Bergen.

Veileder: Trygve Hausken.

Trude Gundersen Lehmann, ph.d. Slipped capital femoral epiphysis. Diagnoistics, treatment and long-term outcome. Utgår fra Institutt for kirurgiske fag (Klinisk institutt 1). Disputas 18.1. 2013.

Bedømmelseskomité: Gunnar Hägglund, Lunds universitet, Sverige, Svein Svenningsen, Arendal Sykehus og Kari Indrekvam, Universitetet i Bergen.

Veileder: Lars B. Engesæter.

Åge Aleksander Skjevik, ph.d. A study of lipid bilayer dynamics and interactions with ligands. Utgår fra Institutt for biomedisin. Disputas 23.1. 2013.

Bedømmelseskomité: Ian R Gould, Imperial College, Storbritannia, Ingebrigt Sylte, Universitetet i Tromsø og Karl Johan Tronstad, Universitetet i Bergen.

Veileder: Knut Teigen.

Sigrunn Margrethe Hjelle, ph.d. Expression and function of p53 full-length, p53ß and p53y protein isoforms in cancer. Utgår fra Klinisk institutt 2. Disputas 25.1. 2013.

Bedømmelseskomité: Varda Rotter, Weizmann Institute of Science, Rehovot, Israel, Rolf Skotheim, Institute of Cancer Research, Oslo universitetssykehus og Halfdan Sørbye, Universitetet i Bergen.

Veileder: Bjørn Tore Gjertsen.

NTNU

www.ntnu.no/aktuelt/disputaser

Marianne Bjordal Havnes, ph.d. The effect of diving on biomarkers in the rat. Possible consequences for short and long-term health effects in occupational divers. Utgår fra Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk. Disputas 10.1. 2013.

Bedømmelseskomité: Stephen Thom, University of Pennsylvania, USA, Linda Stuhr, Universitetet i Bergen og Mona Høysæter Fenstad, St. Olavs hospital.

Veiledere: Andreas Møllerløkken, Alf O. Brubakk, Ulrik Wisløff og Arvid Hope.

Tore Wergeland Meisingset, ph.d. Glial-neuronal interactions in animal models of neurological disorders that primarily affect children. Utgår fra Institutt for nevromedisin. Disputas 11.1. 2013.

Bedømmelseskomité: Astrid Nehlig, INSERM, Strasbourg, Frankrike, Sebastian Cerdan, Instituto de Investigaciones Biomedica, Madrid, Spania og Marit Martinussen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Veileder: Ursula Sonnewald.

Signe Opdahl, ph.d. Pregnancy and breast cancer risk. Prospective studies of Norwegian women. Utgår fra Institutt for samfunnsmedisin. Disputas 18.1. 2013.

Bedømmelseskomité: Per Hall, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige, Marianne Ewertz, Odense Universitetshospital, Danmark og Xiao-Mei Mai, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Veiledere: Lars Vatten og Anna Bofin.

Yogindra Samant, ph.d. Protecting workers: Preventing work-related upper-extremity amputations. Utgår fra Institutt for samfunnsmedisin. Disputas 24.1. 2013.

Bedømmelseskomité: Hester Lipscomb, Duke University School of Medicine, Durham, North Carolina, USA, Astor Reigstad, Oslo og Inggard Lereim, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Veileder: Steinar Westin.

Berit Brurok, ph.d. Spinal cord injury and aeorobic capacity: Chronic and acute effects from arm-crank exercise, lower extremity functional electrical stimulation and leg vascular occlusion. Utgår fra Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk. Disputas 24.1. 2013.

Bedømmelseskomité: Maria T. E. Hopman, Radboud University Nijmegen Medical Centre, Nederland, Jonny Hisdal, Universitetet i Oslo og Svein Erik Gaustad, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Veileder: Trine Karlsen.

Universitetet i Tromsø

www2.uit.no/ikbViewer/page/startsida/forskning/doktorgrader

Renathe Rismo, ph.d. Mucosal cytokine profiles as biomarkers in inflammatory bowel disease – Translating molecular biology into clinical medicine. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 11.1. 2013.

Bedømmelseskomité: Pia Munkholm, Digestive Disease Center, Medical section, Herlev University Hospital, Danmark, Guttorm Haraldsen, Avdeling for patologi, Oslo universitetssykehus og Rolf Jorde, Institutt for klinisk medisin, Helsefak, Universitetet i Tromsø.

Veiledere: Jon Ragnar Florholmen og Rasmus Goll.

Maria Sangvik, ph.d. Staphylococcus aureus colonisation and host-microbe interactions. Utgår fra Institutt for medisinsk biologi. Disputas 18.1. 2013.

Bedømmelseskomité: Jodi Lindsay, Department of Cellular & Molecular Medicine, St George’s, University of London, Storbritannia, Henrik Westh, MRSA Knowledge Center, Department of Clinical Microbiology, Hvidovre Hospital, Danmark og Kristin Andreassen Fenton, Institutt for Medisinsk Biologi, Helsefak, Universitetet i Tromsø.

Veiledere: Johanna U. Ericson Sollid, Mona Johannessen og Anne-Merethe Hanssen.

Ashish Jain, ph.d. Roles of p62 in the Nrf2-Keap1 oxidative stress response pathway in mammals and flies. Utgår fra Institutt for medisinsk biologi. Disputas 14.12. 2012.

Bedømmelseskomité: Stephen M. Keyse, CR-UK Stress Response Laboratory, Division of Cancer Research, Ninewells Hospital and Medical School, Storbritannia, Geir Bjørkøy, Avdeling for teknologi, Høgskolen i Sør-Trøndelag og Kristin Andreassen Fenton, Institutt for medisinsk biologi, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø.

Veiledere: Terje Johansen, Trond Lamark, Eva Sjøttem og Steinar Johansen.

Natalia Nikolaevna Petrenya, ph.d. A study of fish consumption and cardiometabolic risk factors among the circumpolar population of the rural Nenets Autonomous Area in comparison with the urban population of Arkhangelsk County. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 14.12. 2012.

Bedømmelseskomité: Grace Egeland, School of Dietetics and Human Nutrition, McGill University, Canada, Geir Wengberg Jacobsen, Institutt for samfunnsmedisin, Det medisinske fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Dagrun Engeset, Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø.

Veiledere: Jon Øyvind Odland, Marie Cooper og Margritt Brustad.

Anbefalte artikler