Nye muligheter for stamcellemanipulering

Haakon B. Benestad Om forfatteren
Artikkel

En nyoppdaget signalmekanisme knyttet til adhesjonsproteinet E-selektin kan påvirke beinmargsstamcellenes evne til å overleve cellegiftbehandling og bestråling.

Stamceller finnes i cellulære nisjer, der nisjecellene regulerer stamcellenes celledeling, selvfornyelse og differensiering. Ved knoklenes indre overflate er stamcellene lokalisert nær osteoblaster og deler seg sjelden. Stamceller som er lokalisert nærmere margens blodårer, der de påvirkes sterkere fra andre nisjeceller, deler seg hyppigere.

I omfattende museeksperimenter har man nå funnet at E-selektin på blodårenes endotelceller kan signalisere til ligand(er) på stamcellene og dermed gi en sterk stimulus til celledeling (1). Mus som hadde endotelceller uten E-selektin, eller villtypemus behandlet med en E-selektinantagonist, fikk sjeldnere stamcelledelinger, økt fornyelse av stamcellene og økt overlevelse etter behandling med cellegift.

– Disse funnene er svært interessante, men det er for tidlig å si noe om mulige kliniske anvendelser, sier professor Torstein Egeland ved Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. – Å «beskytte» de bloddannende stamcellene ved f.eks. cellegiftkurer og strålebehandling er viktig. Imidlertid har vi god erfaring med autolog stamcellestøtte, der pasientens egne stamceller tas ut og lagres i nedfryst tilstand før en behandling med sterke cellegifter eller stråling. De lagrede stamcellene tilbakeføres etter behandlingen. E-selektinantagonister skal derfor være svært effektive og sikre før de kan erstatte en så veletablert teknikk som autolog stamcellestøtte er, sier han.

– Å bruke E-selektinantagonister til å ekspandere stamcellepopulasjoner in vitro før en transplantasjon, uten at differensieringen igangsettes, kan være en mer tiltalende mulighet, fortsetter han. – Spesielt gjelder dette ved navlestrengsblodtransplantasjon, som kan være aktuelt der vi ikke finner en HLA-identisk giver for en vanlig beinmargstransplantasjon. Det er mindre strenge krav til HLA-matching ved bruk av navlestrengsblod, men antallet stamceller er ofte for lavt i én navlestrengsblodenhet, sier Egeland.

Anbefalte artikler