Artikkel

I denne spalten finner du blant annet kunngjøringer og informasjon om aktuelle hendelser i Legeforeningen. Tips oss på informasjon@legeforeningen.no

Hotellrabatt

Som medlem i Legeforeningen kan du nå få 10 % rabatt på helgepriser (fredag – søndag) på Thon og Rica Hotels. På Thon kan du også ta med deg en person uten at det koster noe ekstra. Les mer om tilbudet på legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/Medlem/reise-og-hotell/hotell/

Kunngjøringer

Endring av prosedyrekrav og kurskrav i grenspesialiteten karkirurgi

I tråd med Legeforeningens anbefaling har Helsedirektoratet vedtatt at prosedyrekravet og kurskravet i grenspesialiteten karkirurgi endres. Endret prosedyrekrav innebærer at krav om endovaskulære prosedyrer økes fra 20 til 40 prosedyrer.

Endret kurskrav innebærer at ti timers kurs i basale endovaskulære teknikker med simulatortrening gjøres obligatorisk for grenspesialiteten karkirurgi. Antall obligatoriske kurstimer økes fra 60 til 70 kurstimer og det totale antall kurstimer økes fra 80 til 90 timer.

Kurskravet i grenspesialiteten karkirurgi endres og får følgende ordlyd:

Endret kursutdanning, obligatorisk fra 1.1. 2015:

90 timer, herunder 70 timer obligatoriske kurs

  • Carotiskirurgi (8 timer)

  • Aneurismer og aortoiliakal kirurgi (12 timer)

  • Infrainguinal karkirurgi og endovaskulær behandling (12 timer)

  • Venekirurgi og access- kirurgi (8 timer)

  • Reoperasjoner innen karkirurgi (8 timer)

  • Sirkulasjonsfysiologi (Undersøkelse av pasienter med sirkulasjonsforstyrrelser 1) (12 timer)

  • Endovaskulær kirurgi med simulatortrening (10 timer)

I tillegg kreves gjennomført obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse og obligatorisk nettkurs i sakkyndighetsarbeid.

I en overgangsperiode gis det anledning til å søke om spesialistgodkjenning i karkirurgi på bakgrunn av gammelt eller nytt kurskrav og gammelt eller nytt prosedyrekrav frem t.o.m. 31.12. 2014. Nytt kurskrav gjøres obligatorisk fra 1.1. 2015.

Anbefalte artikler