Landsstyremøtet 2013

Kristin Hekne Thoresen Om forfatteren
Artikkel

Årets landsstyremøte vil finne sted på Rica Hotel Alta fra tirsdag 4. – torsdag 6. juni. Det er åpent for alle Legeforeningens medlemmer.

Registrering finner sted tirsdag 4.6 fra kl 09 og møtet åpnes formelt kl 1030 med kunstneriske innslag, hilsener og prisutdelinger. Etter konstituering kl 13 følger helsepolitisk debatt og behandling av saker. Valgkomiteen legger frem sin innstilling med presentasjon av kandidater kl 17. Onsdag og torsdag er avsatt til behandling av landsstyresaker.

Innkvartering og måltider

Delegatene bor og spiser på landsmøtehotellet. Ved påmelding bes deltakerne markere om de ønsker at arrangøren skal reservere hotell. Tirsdag 4. juni inviterer Finnmark legeforening til middag på Sorrisniva. Husk varme klær og gode sko! Banketten finner sted 5. juni på Rica Hotel Alta.

Saksdokumenter

Saksdokumenter vil bli tilsendt påmeldte deltakere ca. 14 dager før landsstyremøtet starter. De vil også være tilgjengelige på www.legeforeningen.no/landsstyremote

Påmelding

Landsstyrets medlemmer, valgkomité, sentralstyrets vararepresentanter, desisorer samt leder av Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger får tilsendt egen innkalling med personlig påmeldingsskjema. Øvrige medlemmer av Legeforeningen som ønsker å delta, må fylle ut påmeldingsskjemaet som er vedlagt dette nummeret av Tidsskriftet.

Program og påmeldingsskjema med detaljert oversikt over priser på overnatting og dagpakker er tilgjengelig på www.legeforeningen.no/landsstyremote.

Vær oppmerksom på at deltakelse i andre møter forut for landsstyremøtet, for eksempel yrkesforeningers egne møter, må meldes til arrangørene av disse møtene.

Påmeldinger må være sekretariatet i hende senest mandag 19. mars. Ved senere påmelding kan det ikke påregnes at arrangør kan skaffe overnatting.

Anbefalte artikler