Medisinsk terminologi

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Takk for artikkelen i Tidsskriftet nr. 23 – 24/2012 om MeSH og oversettelse til norsk (1). Artikkelens illustrasjonsfoto viser et anatomisk begrep skrevet på sju språk, med stor første bokstav på alle språk. Dette er terminologisk uheldig. Mange fremmedspråklige anatomiske atlaser (ikke bare tyskspråklige) skriver samtlige latinske begrep med stor første bokstav selv om dette er unødvendig. Det skal være engelsk «hip» = latinsk «coxa» = norsk «hofte» = tysk «Hüfte» osv. Denne uvanen fører til en meningsløs og anglosaksisk «capitalization». For øvrig brukes iallfall i Nederland som oftest «hoftehode» istedenfor «femurhode».

  Publisert som rask respons på nett 12.12. 2012

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media