Medisinsk terminologi

Arnoud van den Eerenbeemt Om forfatteren

Takk for artikkelen i Tidsskriftet nr. 23 – 24/2012 om MeSH og oversettelse til norsk (1). Artikkelens illustrasjonsfoto viser et anatomisk begrep skrevet på sju språk, med stor første bokstav på alle språk. Dette er terminologisk uheldig. Mange fremmedspråklige anatomiske atlaser (ikke bare tyskspråklige) skriver samtlige latinske begrep med stor første bokstav selv om dette er unødvendig. Det skal være engelsk «hip» = latinsk «coxa» = norsk «hofte» = tysk «Hüfte» osv. Denne uvanen fører til en meningsløs og anglosaksisk «capitalization». For øvrig brukes iallfall i Nederland som oftest «hoftehode» istedenfor «femurhode».

Publisert som rask respons på nett 12.12. 2012

1

Aasen SE, Nylund MF. Opprydning i begrepsjungelen. Tidsskr Nor Lægeforen 2012; 132: 2653 – 4. [PubMed]

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler