Ny spesialitetskomité

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Sentralstyret har nylig etablert en spesialitetskomité i spesialiteten rus- og avhengighetsmedisin.

Det er Helse- og omsorgsdepartementet som har bedt Helsedirektoratet om å bistå i departementets arbeid med å etablere spesialiteten (1).

I påvente av den formelle opprettelsen av spesialiteten har det vært av stor betydning å etablere en spesialitetskomité som kan starte arbeidet med regler for overgangsordninger og godkjenning av erfarne leger i faget som spesialister.

Spesialitetskomiteen skal også igangsette arbeidet med utarbeidelse av regler for innholdet i spesialiseringsløpet (tjenestekrav, kurskrav og prosedyrekrav) og målbeskrivelse for utdanningen. I tillegg må det foretas en vurdering av utdanningskapasitet, med vurdering av utdanningsinstitusjoner og utdanningsstillinger.

Rune T. Strøm (leder), Reidar Høifødt, Bjørg Hjerkinn, Helge Waal og Sunniva Elisabeth Christiansen er valgt som medlemmer av spesialitetskomiteen.

Anbefalte artikler