Studenter, se her!

Knut Wester Om forfatteren
Artikkel

Abhinav, Kumar

Edwards, Richard

Whone, Alan

Rapid neurology and neurosurgery

188 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2012. Pris GBP 20

ISBN 978-0-470-65443-9

I denne lille og kondenserte boken, som tydeligvis er én av flere i en serie med «Rapids», har forfatterne som erklært mål å hjelpe studenter til en «focused exam preparation». I tillegg lover de at dette skal skje raskt («rapid»). Ettersom målsettingen for medisinstudiet (og for all annen læring for den del) bør være å lære for livet, ikke for eksamen, var jeg i utgangspunktet svært skeptisk da jeg fikk den til anmeldelse, fordi jeg trodde «rapid» måtte være synonymt med «overfladisk». Det hadde jeg ingen grunn til.

Det er utrolig hvor mye fakta de tre forfatterne fra Bristol, to nevrokirurger og én nevrolog, har fått plass til. Overflødige ord er skrellet vekk, skriften er liten, og det er også linjeavstanden. Stoffet er i tillegg ytterligere kondensert i flere oversiktlige tabeller. Illustrasjonene er mange nok – og gode. Det gjelder så vel radiologiske bilder som strektegninger.

Det sier seg selv at noen emner kan falle ut eller bli overfladisk behandlet med en så stram redigering, men stort sett holder boken mål – og vel så det. Jeg har bare funnet ett utsagn som jeg er uenig i så langt: Forfatterne anbefaler operasjon innen 48 timer, «preferably within 24 hours if possible», ved cauda equina-syndrom med blære- og rektumparese – det er altfor lang tid!

Denne boken holder ikke som eneste forberedelse til eksamen – den krever at studenten kan noe om emnet fra før for å kunne dra full nytte av innholdet. Dersom den kombineres med en større lærebok er den imidlertid, som forfatterne skriver, velegnet til fokusert eksamensforberedelse.

Ikke bare studenter, som leser til eksamen, vil ha nytte av denne utgivelsen. Også helt ferske (førsteårs) utdanningskandidater i disse fagene tror jeg kan ha glede av den – i frakkelommen – for en kjapp sjekk og oppdatering hver gang man støter på en ny tilstand.

Det er mulig at lesere med hang til det nevrologiske bør ta denne anmeldelsen med en klype salt, anmelderens begrensede nevrologiske kompetanse tatt i betraktning. Det umiddelbare inntrykket er likevel at nevrologikapitlene er like gode som de nevrokirurgiske.

En liten pussighet til slutt: De tre forfatterne, som ikke på noen måte synes å være i slekt, og som alle har skrevet under forordet, begynner dette slik: «My late grandfather, a university professor, used to …»

Anbefalte artikler