LES MER ...

Artikkel

Fra redaktøren

Det sies at medisinske sannheter ikke varer lenge. Vanskelige å finne er de også

Hva er en medisinsk sannhet?

Distale radiusfrakturer

Hvilken behandlingsmetode er best ved distal radiusfraktur? En systematisk litteraturgjennomgang tyder på at pinner og stabiliserende bandasje eller ekstern fiksasjon gir bedre resultater ved ustabile frakturer enn konservativ behandling. Andre mener at andelen radiusfrakturer som i dag opereres, antakelig er for høy. Hvorfor er konklusjonene ulike? Hva er en medisinsk sannhet?

Hva er en medisinsk sannhet?

Behandling av distale radiusfrakturer

Betydningen av feilstilling etter dorsalt vinklet distal radiusfraktur

Når det likevel går mot slutten

Hjerte-lunge-redning av kreftpasienter med omfattende metastaser, avsluttet kreftbehandling, høy komorbiditet og lavt funksjonsnivå er nyttesløst og bør ikke gjøres. Overlevelsesraten ved hjerte-lunge-redning faller mot null med økende omfang av kreftsykdommen. Er dagens retningslinjer for beslutningsprosesser for palliative pasienter gode nok?

Leger med grenser

Hjarte-lunge-redning til kreftpasientar i palliativ fase

Flåttvirus

En frisk jente får tiltakende smerter, dobbeltsyn og ustø gange. Både nevroborreliose og Guillain-Barrés sykdom blir vurdert som aktuelle diagnoser, men utredningen gir ikke tilstrekkelig støtte for dette. Løsningen var å finne i en serumprøve som viste antistoffer mot et fryktet virus.

En tenåring med smerter, dobbeltsyn og ustø gange

Et virus på fremmarsj

Piller mot depresjon

Antidepressive legemidler har vist seg å være mindre effektive enn hva de første randomiserte studiene tydet på. Forbruket av slike midler er stort. Preparatene har flere bivirkninger som tilsier større tilbakeholdenhet med forskrivningen.

Antidepressive legemidler – klinisk praksis må endres

Anbefalte artikler