Eksepsjonelt om skader i bevegelsesapparatet

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Bar, Roald

  The IOC manual of sports injuries

  An illustrated guide to the management of injuries in physical activity. 500 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2012. Pris GBP 45

  ISBN 978-0-470-67416-1

  Siden den forrige utgaven kom i 2002, er den blitt oversatt til flere språk og har oppnådd stor internasjonal anerkjennelse. Den foreliggende utgaven er nå revidert, oppdatert og utvidet i samarbeid med et A-lag av internasjonale idrettsmedisinske forfattere. Teksten er holdt i et lett forståelig engelsk.

  Målgruppen er ikke bare idrettsleger og -fysioterapeuter, men alle involverte i prosessen med vurdering eller behandling av skader som oppstår i forbindelse med idrett og fysisk aktivitet.

  Forfatterne tar på en strukturert måte for seg forekomsten av akutte og langvarige plager fra muskel- og skjelettapparatet i forbindelse med fysisk aktivitet på alle prestasjonsnivåer. I tillegg beskriver de utførlig undersøkelse, diagnostikk, behandling og videre oppfølging av pasienten.

  Boken består av 15 fagspesifikke kapitler. I de tre første kapitlene tar forfatterne på generelt grunnlag for seg de ulike vevsstrukturene i relasjon til trening og skade, behandling av idrettsskader (på kort og lang sikt, i tillegg til vurdering av risikofaktorer for (re-)skade) og skadeforebygging. Disse tre kapitlene er en enkel, men fullverdig innføring, slik at alle de ulike målgruppene får nok grunnlagskunnskap til selv å kunne være med i den medisinske tankegangen om hvorfor ulike tiltak gjøres, og hvorfor disse tiltakene er hensiktsmessige.

  Deretter følger 12 regionsspesifikke kapitler som bokstavelig talt dekker alt fra topp til tå. I prinsippet følger alle de 12 kapitlene samme tredelte struktur. Del en omtaler de akutte skadene, del to de mer langvarige plagene og del tre rehabiliteringen. Del en og to inneholder hele den diagnostiske prosessen, inkludert fyldige beskrivelser av ulike tester og hvilke strukturer de ulike testene er ment for. Spesielt må jeg fremheve at det på den første siden av hver del er en tabell over alle inkluderte skader i tre kolonner: vanligst, sjeldnere og må ikke overses. Det andre er de utmerkede illustrasjonene til nærmest alle problemene som omtales. De er av stor pedagogisk verdi både for behandler, pasient og eventuelt andre involverte, slik at pasienten kan få en korrekt forståelse og dermed mer adekvat håndtering og oppfølging av plagene i rehabiliteringsperioden.

  Når det gjelder omtalen av de enkelte strukturene, følger også disse samme mal. Først er det en omtale av skaden, gjerne med nyttige tips til den mindre erfarne diagnostiker, deretter følger momentene: symptomer og tegn, diagnose, behandling hos lege, behandling hos fysioterapeut og prognose. Kort, konsis og korrekt informasjon som likevel oppleves som utfyllende. Den tredje delen omhandler rehabilitering og er i mine øyne det eneste nevneverdige området for utviklingspotensial. Det blir for kort omtale av de ulike regionene. Spesielt savner jeg mer utførlig omtale av doseringsprinsipper for rehabilitering av ulike vevsstrukturer og skadetyper og en mer omfattende øvelsesbank.

  Kort sagt, om du i noen grad jobber med skader i bevegelsesapparatet, er det ingen grunn til ikke å ha denne eksepsjonelt gode boken fysisk inne på kontoret ditt.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media