Interessant om hiv og barndom

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Heymann, Jody

  Sherr, Lorraine

  Kidman, Rachel

  Protecting childhood in the AIDS pandemic

  Finding solutions that work. 306 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2012. Pris GBP 35

  ISBN 978-0-19-976512-6

  Den primære målgruppen er folkehelsearbeidere på den globale arenaen. Bidragsyterne har et godt grep om emnet, og tematikken favner sosiale, antropologiske, politiske og økonomiske perspektiver.

  Forfatterne skildrer barndommen i land som er sterk rammet av hivepidemien. Denne problemstillingen danner grunnlaget for utgivelsen. Temaer er beskyttelse mot hiv, omsorg og behandling under rammebetingelser som menneskerettigheter og barnekonvensjonserklæringer.

  I denne tverrfaglige boken bidrar flere forfattere til hvert kapittel. Disse er eksperter som har publisert flere vitenskapelig artikler angående relaterte temaer.

  Boken inneholder grafer og tabeller som gir en statistisk beskrivelse av de ulike hivintervensjonene i lavinntektsland. Forfatterne drøfter flere av intervensjonene som er implementert i disse landene, i forhold til statens ansvarsrolle overfor sivilsamfunn og frivillige organisasjoner (NGOer).

  De peker på en lang rekke unike sårbarhetspunkter i barndommen som krever samarbeid utover helsesektoren for å løses. Omsorg for foreldreløse barn med hiv blir diskutert som en utfordring som taper i konkurransen mot medikamentelle intervensjoner.

  De som er interessert i intervensjonsforskning, vil finne et kritisk blikk på forskjellige evalueringsmetoder i teksten – uten at det nødvendigvis vil tilfredsstille den kresne leser.

  Protecting childhood in the AIDS pandemic er en kompleks bok som hjelper oss med å få øye på den usynlige sårbarheten som utfordrer individet, familien, samfunnet og statene til å samarbeide. Det er interessant å følge forfatternes påstand. De hevder at det lønner seg å investere i en trygg og sunn barndom fordi dette igjen vil føre til positive ringvirkninger i sin helhet, ikke bare lokalt, men til sjuende og sist også globalt.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media