Er warfarinæraen over?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Takk til Åsmund Reikvam for leder om antikoagulantia i Tidsskriftet nr. 23 – 24/2012 (1). Jeg synes at professor Frank Brosstad og  kollegers meget nyttige minibøker over indikasjoner og dosering av antikoagulantia burde vært med i innlegget (2). Etter mitt syn er de meget nyttige – om ikke lenger for meg.

  Publisert som rask respons på nett 17.12. 2012

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media