Verdensomspennende sykdomsstatistikk

Kristoffer Brodwall Om forfatteren
Artikkel

Resultater fra prosjektet Global Burden of Disease Study 2010 ble nylig publisert gjennom flere artikler i The Lancet.

Illustrasjonsfoto Thinkstock

Prosjektet involverte nesten 500 forskere i 50 land. Blant annet har man kartlagt omfanget av 235 årsaker til død, uførhetsjusterte leveår (DALY) for 291 sykdommer/skader, forventet levealder og 67 risikofaktorer. Tall fra 2010 sammenliknes med tall fra den tilsvarende studien i 1990.

Over 20-årsperioden fant man globalt sett et skifte fra smittsomme, maternelle, neonatale og ernæringsrelaterte dødsårsaker mot ikke-smittsomme sykdommer, men med store regionale forskjeller. I Afrika sør for Sahara ble fremdeles 76 % av dødsfallene plassert i de førstnevnte gruppene, mens det var tilfelle for én firedel av det totale antall dødsfall globalt, som i 2010 var estimert til 52,8 millioner. Åtte millioner mennesker døde av kreft, 12,9 millioner av hjerte-kar-sykdommer og 5,1 millioner som følge av skader (1).

De viktigste risikofaktorene for sykdom på verdensbasis var i 2010 hypertensjon (årsak til 7,0 % av global DALY), tobakksrøyk, inkludert passiv røyking (6,1 %) og alkoholbruk (5,5 %). Videre fant man at den samlede effekten av dårlig kost og overvekt (10 %) var betydelig og økende, mens fattigdomsrelaterte risikofaktorer som underernæring hos barn og dårlige sanitærforhold var mindre betydningsfulle enn i 1990. Disse risikofaktorene var imidlertid fremdeles dominerende i Afrika sør for Sahara (2).

Anbefalte artikler