Å. Reikvam svarer:

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Jeg slutter meg til Helge Stormorkens ros til professor emeritus Frank Brosstad, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet/Universitetet i Oslo. Brosstad har utgitt mange utmerkede hefter om trombose og antitrombotisk behandling. Et av de siste er om warfarin og blodplatehemmere ved kirurgi (1). Brosstad har hatt en sentral rolle i ekspertmøter og warfarinsymposier som jeg omtaler. Hans bidrag til å gjøre antikoagulasjonsbehandlingen tryggere har vært imponerende.

  Lederen som jeg ble invitert til å skrive for Tidsskriftet, omhandler både historikk og status ved jubileet (50 år siden lansering av warfarin i Norge) (2). Selvsagt kan bare deler av sakskomplekset dekkes, og litteraturlisten må være kort. I min opprinnelige liste var det mange referanser som til slutt måtte strykes. Min leder må ses i lys av dette.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media