m2013/7
Minileder
Siden sist
Forsidebildet
I dette nummeret
Fra redaktøren
Brev til redaktøren
Kommentarartikkel
Verdens helse
Intervju
Medisinen i bilder
Noe å lære av
Språkspalten
Tidligere i Tidsskriftet
Kuriosa
Oss imellom
Gjesteskribent
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media