Minileder

Erlend Hem

Siden sist

Forsidebildet

I dette nummeret

Fra redaktøren

Stine Bjerkestrand

Leder

Brev til redaktøren

Ingrid Dieset
Sindre Gunleiksrud
Siv Cathrine Høymork
Johan Ræder
Jack Schjelderup
Eva Albertsen Malt
Rita Romskaug
Torgeir Bruun Wyller
Per Steinar Steinsvoll

Kommentarartikkel

Peder Heyerdahl Utne
Kari Midtbø Kristiansen
Knut Engedal

Nyheter

Tone Bergset
Haakon B. Benestad

Verdens helse

Intervju

Edvin Schei

Originalartikkel

Medisinen i bilder

Johannes Hendricus van der Stoep
Eldbjørg Sandstad

Noe å lære av

Beate Horsberg Eriksen
Anne Husebekk
Drude Fugelseth
Karen Reistad Salberg
Rolf Lindemann †
Astri Maria Lang

Språkspalten

Tidligere i Tidsskriftet

Åslaug Flo

Anmeldelser

Povl Riis
Pål Gulbrandsen
Ola Didrik Saugstad
Mari Bjørkman

Kuriosa

Ole Didrik Lærum

Oss imellom

Gunn Marit Seberg

Aktuelt i foreningen

Lise B. Johannessen

Gjesteskribent