I. Dieset svarer:

Ingrid Dieset Om forfatteren
Artikkel

Vi takker for gode innspill fra Lasse Bøyum og Siv Helen Rydheim på vår studie Up-regulation of NOTCH4 gene expression in bipolar disorder som sto omtalt i Tidsskriftet nr. 3/2012 (1).

Bøyum peker på et meget viktig moment som alltid er relevant i slike studier, nemlig effekten av medisiner. Vi undersøkte effekten av medisiner i denne studien og fant at Lamictal hadde en liten effekt på ekspresjonen av NOTCH4-genet, vi kontrollerte derfor for effekten av Lamictal i alle analysene. Vi undersøkte også effekten av andre typer medisiner, men fant at disse ikke hadde noen innvirkning på ekspresjonen av dette genet (se tabell 1 i artikkelen og tabell S1 og S2 i supplementmaterialet).

Videre setter Lasse Bøyum spørsmålstegn ved at arveligheten for bipolar lidelse er estimert til 80  % (2). Med arvelighet mener vi et estimat på hvor mye gener kan forklare av variansen på gruppenivå.

Denne studien utgår fra et større prosjekt ved K.G. Jebsen senter for psykoseforskning. Vi undersøker flere ulike problemstillinger knyttet til schizofreni og bipolar lidelse, og noen av våre kolleger ser også på psykososiale problemstillinger. Mange pasienter med schizofreni og bipolar lidelse har delt sin kunnskap om sykdommen med oss, og uten denne informasjonen fra pasientene selv ville vi ikke kunnet formulere relevante problemstillinger.

Rydheim stiller spørsmål om pasientgruppen har vært med på å formulere problemstillingen. Når det gjelder dette underprosjektet som undersøker potensielle immunologiske mekanismer ved schizofreni og bipolar lidelse, er de konkrete problemstillingene utarbeidet av forskerne. Pasientgruppen har imidlertid i aller høyeste grad bidratt i denne prosessen ved å dele sin kunnskap med forskerne. Noen pasienter som bruker medisiner rapporterer lite effekt og/eller bivirkninger og ville kanskje hatt glede av nye og bedre medisiner. Basert på disse tilbakemeldingene er hovedmålet med prosjektet å undersøke potensielt nye biologiske mekanismer som kanskje vil kunne danne grunnlaget for å utvikle nye medisiner i fremtiden.

Anbefalte artikler