Medisinerte forsøksobjekter

Lasse Bøyum Om forfatteren
Artikkel

I Tidsskriftet nr. 3/2013 omtaler Erlend Hem (1) en studie der Ingrid Dieset og medarbeidere har funnet økt ekspresjon av immunrelatert gen hos pasienter med bipolar lidelse (2). Det kommer ikke frem av artikkelen hvor stor del av forsøkspersonene som var medisinert. Dersom de var medisinerte, hvordan vet man da at medisineringen ikke påvirker resultatet?

I omtalen av artikkelen oppgis det at schizofreni og bipolar lidelse er komplekse sykdommer med opp mot 80  % arvelighet – men det oppgis ingen referanse. Det er ikke lenge siden arveligheten ved bipolar lidelse ble beregnet til rundt 20  %. Hva kan ligge bak denne dramatiske økningen i arvelighet?

Anbefalte artikler