Antibiotika ved alvorlig underernæring hos barn

Ingrid Skinlo Rokstad Om forfatteren
Artikkel

Antibiotikabehandling av barn med akutt alvorlig underernæring er assosiert med lavere dødelighet.

Illustrasjonsfoto Istockphoto

Det viser en ny studie fra Malawi, hvor man så på effekten av å gi antibiotika i tillegg til terapeutisk mat (Ready to use therapeutic food, RUTF) til barn med ukomplisert akutt alvorlig undernæring (1). 2 767 malawiske barn i alderen 6 – 59 måneder ble randomisert til å motta amoksicillin, kefalosporinet cefdinir eller placebo i sju dager i tillegg til terapeutisk mat. I placebogruppen var dødeligheten 7,4  %, mens den hos barn som fikk amoksicillin eller cefdinir var henholdsvis 4,8  % og 4,1  %.

Verdens helseorganisasjon anbefaler å gi antibiotika i tillegg til terapeutisk mat, også ved ukomplisert alvorlig akutt underernæring hos barn (1). – Selv om en fersk metaanalyse tyder på at kunnskapsgrunnlaget for en slik anbefaling er svak (2), vil jeg likevel tro at rutinemessig oral antibiotikabehandling ved akutt alvorlig underernæring nå vil bli akseptert som standarden. Dette vil skje til tross for en bekymring om økt antibiotikaresistens, sier Ola Didrik Saugstad ved Pediatrisk forskningsinstitutt, Kvinne- og barneklinikken, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.

– Resultatene fra Trehan og medarbeideres studie viser en signifikant lavere dødelighet hos underernærte barn som mottok peroral antibiotika. Men som forfatterne selv skriver, trenger man flere studier for å se på langtidsresultatene etter rutinemessig antibiotikabehandling samt studier for å identifisere de barna med akutt alvorlig underernæring som har høyest risiko for infeksjoner og dermed best utbytte av denne behandlingen, forklarer han. – Denne studien ble utført i et område med høy insidens av hiv, resultatene kan derfor være annerledes andre steder i verden, avslutter Saugstad.

Anbefalte artikler