Søkelys på helsetjenesten for utsatte grupper

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Utvalget for menneskerettigheter, klima og global helse jobber nå blant annet for å bedre helsetjenesten for ikke-vestlige innvandrere og varetektsinnsatte.

Barn har rett til helsetjeneste. Illustrasjonsfoto Colourbox

– Vi har med utgangspunkt i statusrapporten Likeverdige helsetjenester? – Om helsetjenester for ikke-vestlige innvandrere spesielt valgt å prioritere helsetjenester for barn og tilgang til spesialisthelsetjenesten innen psykisk helsevern, sier utvalgets leder Hilde Engjom (1).

Hun forteller at de også arbeider med helsetjenester for personer uten lovlig opphold.

– Myndighetene har gjort noen lettelser i lovverket ved at gravide, barn og alvorlig psykisk syke har rett til helsetjeneste, men for det store flertallet er situasjonen som før, sier hun. I Oslo har Kirkens Bymisjon opprettet et tilbud som bemannes av frivillig helsepersonell, og Oslo legeforening bidrar aktivt i dette arbeidet.

Varetektsinnsatte en utfordring

Et annet område utvalget ønsker å se grundigere på er helsetjenesten for varetektsinnsatte. Det er politiet som har ansvar for denne gruppen, og det er politiet som må kontaktes ved eventuell transport til spesialisthelsetjeneste. Ett av utvalgets medlemmer er fengselslege og har flere ganger opplevd at innsatte har hatt timeavtale i spesialisthelsetjenesten, men politiet har prioritert andre oppdrag og ikke kunnet stå for transport.

– Dette medfører mye ekstraarbeid og unødig forsinkelse av helsehjelpen for den innsatte, sier Engjom. En bredere kartlegging blant fengselslegene kan være et godt utgangspunkt for videre arbeid med dette.

Global helse i ulike foreningsledd

Helsedirektoratet har begynt på en omfattende revisjon av spesialistutdanningen. Hilde Engjom forteller at utvalget ønsker å se på mulighetene for at temaer innenfor global helse blir en del av spesialistutdanningen. De arbeider også med å skaffe oversikt over medlemmer som har erfaring med forskning eller arbeid innen global helse, slik at foreningsledd som ønsker å ta opp slike temaer lettere kan finne ulike tema og forslag til innledere. Norsk gynekologisk forening har en interessegruppe der oversikt over medlemmene og deres erfaringsbakgrun ligger på Min side.

– Vi vil gjerne ha innspill også fra andre deler av foreningen, sier Engjom.

Anbefalte artikler