LES MER ...

Artikkel

Fra redaktøren

En av grunnpilarene i vitenskapelig publisering, fagfellevurdering, er blitt grundig utfordret. Av en blogger

Åpen kunnskap

Dødsmeldinger på sykehus

Riktig utfylling av dødsmeldinger er viktig for å sikre god oversikt over dødsårsaker i befolkningen og ved sykehus. En systematisk korrigering av dødsmeldinger ved Akershus universitetssykehus førte til flere justeringer for enkeltpersoner, men fikk bare små utslag på sykehusets samlede dødsårsaksstatistikk.

Obduksjon – fremdeles gullstandard?

Har kvalitetskontroll av dødsmeldinger i sykehus betydning for dødsårsaksstatistikken?

Obduksjon utenfor sykehus

De fleste dødsfall finner sted utenfor sykehus. Slike dødsfall blir sjelden undersøkt videre for å avklare dødsårsak. Antallet medisinske obduksjoner etter dødsfall utenfor sykehus økte likevel i perioden 2007 – 11. En stor andel av disse tilfellene var oppfattet som unaturlige før obduksjonen.

Obduksjon – fremdeles gullstandard?

Medisinsk obduksjon ved dødsfall utenfor sykehus

Nyfødt barn med petekkier

Trombocytopeni påvises hos om lag 1  % av alle nyfødte, enten som følge av redusert produksjon eller økt destruksjon av blodplater. Økt destruksjon kan skyldes antistoffdanning, perifert forbruk eller utskiftningstransfusjon. Les og lær om et nyfødt barn med petekkier i huden og respirasjonsvansker.

Et nyfødt barn med petekkier

Tid for omkamp om screening?

Narr og akademiker

Vi må gi rom for både håp, tvil og smil. Vi har ingen garantier, verken fra en gud eller fra vitenskapen. Spørsmål om hva vi skal gjøre og hva det er å være menneske, er sterkt sammenfiltret. Møt Roger Strand, professor i vitenskapsteori ved Universitetet i Bergen, som i anerkjennende ordelag er omtalt som en narr som taler der ingen andre våger.

Krigerens vei

Anbefalte artikler