Ajourført om hjertesykdom

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Rosenqvist, Mårten

  Tornvall, Per

  Hjärtat

  267 s, tab, ill. Stockholm: Karolinska Institutet University Press, 2012. Pris SEK 370

  ISBN 978-91-85565-51-1

  Målgruppen for denne rikt illustrerte og oppdaterte boken om hjertesykdommer er pasienter og pårørende, men den kan også anbefales til kolleger som ønsker en komprimert oppdatering av diagnostikk, utredning og behandling av ulike typer hjertesykdommer.

  Boken er skrevet av ledende svenske kardiologer, og de dekker hjertesykdom fra forebygging og risikofaktorer til etablert hjertesykdom og livstruende hendelser som akutt hjerteinfarkt og ventrikulære arytmier/hjertestans. Språket er svensk, men det går fint for personer som kjenner norsk terminologi for de ulike tilstandene, dog kan det nok være noe mer utfordrende for pasienter og pårørende.

  Forfatterne klarer på en utmerket måte å få frem forskningsbasert kunnskap om hjertesykdom i all sin bredde. Kasuistikker knyttet til de ulike tilstandene fungerer også fint for å understreke viktige aspekter ved symptomer, diagnostikk og behandling.

  Undertegnede oppfatter boken som et ambisiøst prosjekt der redaktører og bidragsytere har ønsket å formidle kunnskapsfronten innen kardiologien til et bredt publikum. For å lykkes med dette på 267 sider fordrer det imidlertid en kompakt tekst, og det er mye informasjon på hver side. Dette utgjør også en svakhet, og således egner nok boken seg best for den ressurssterke pasienten eller pårørende med noe forkunnskap.

  Denne anmelder kunne også tenkt seg en mer logisk oppbygging med kapitler om risikofaktorer som hypertensjon, lipidforstyrrelser, kosthold og komorbiditet tidligere, og ikke som nå, der disse kapitlene er plassert helt mot slutten. Det er særlig tydelig for kapitlet om hjertesvikt, som er plassert før kapitlene om klaffefeil, kardiomyopatier, medfødt hjertefeil og hypertensjon, noe som er ulogisk – gitt at alle de nevnte tilstandene er viktige årsaker til hjertesvikt.

  Det er også interessant at hjertesvikt med bevart ejeksjonsfraksjon (HFNEF/HFPEF) er avspist med totalt 12 linjer når denne tilstanden utgjør ca. 50  % av alle tilfeller med hjertesvikt og vil øke i prevalens de neste årene. Årsaken til dette er nok at forskningsfronten er kommet lenger på de fleste andre områder innen kardiologien, og at målgruppen nok er litt yngre enn den vanlige pasienten med HFPEF.

  Alt i alt er dette en flott bok som formidler oppdatert informasjon om hjertesykdommer på en enkel måte. Pasienter og pårørende med noe forkunnskap vil nok lettest kunne tilegne seg informasjonen, men dette er en bok som alle vil kunne ha nytte og glede av.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media