Avansert hjerte-lunge-redning og adrenalin

Dag Strand Om forfatteren
Artikkel

I Tidsskriftet nr. 3/2013 omtaler Ingrid Rokstad (1) en svært interessant studie som føyer seg inn i rekken av flere studier der man har satt spørsmålstegn ved nytten av å gi adrenalin intravenøst under resuscitering. Jeg stiller meg imidlertid ett spørsmål: Er det mulig at dosen 1 mg adrenalin som man har hatt for vane å gi i repeterte doser ved resuscitering av voksne, er for høy? Kunne man tenke seg andre resultater ved doser på f.eks. 0,1 mg? Kan det med andre ord være doseringen det er noe «galt» med og ikke medikamentet per se?

Anbefalte artikler