Forskerlegene vil satse mer på lokalt arbeid

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

– Vi må følge opp de mulighetene vi har til å påvirke beslutninger på egen arbeidsplass, sier leder i Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger (LVS) Kirsti Ytrehus.

Kirsti Ytrehus leder Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger. Foto LVS

– LVS har flere viktige områder vi arbeider med. Et av hovedområdene er at vi ønsker å satse mer på lokalt arbeid. Vi har fått mulighet til lokale forhandlinger, men erfarer at få sender inn lønnskrav. Dette ønsker vi å følge opp, sier Ytrehus.

– Et annet viktig område er samarbeidet med andre yrkesforeninger. Dette er noe vi har jobbet med lenge, forteller hun.

Samarbeidet går langs flere akser. Første ledd i LVS formålsparagraf er «Å fremme medisinsk forskning og undervisning».

– Et viktig virkemiddel for å oppfylle dette formålet er samarbeid med andre deler av Legeforeningen som ønsker bedre forhold for medisinsk forskning og undervisning i helsevesenet, i universitetssektoren og ved sektorinstituttene, sier Ytrehus.

– En annen akse er felles arbeidsgiver. Et stort flertall av fulltids legeforskere i faste stillinger er ansatt i staten. Vi har dermed mye felles med andre leger som er ansatt i staten, slik som det forhold at både lønn og arbeidsforhold sorterer under Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

Vi har nå også på plass det vi trenger for å få en mer aktiv bruk av LVS sine hjemmesider, forteller hun og legger til at de også ser på muligheten for å utnytte digitale medier bedre, blant annet Twitter.

18. og 19. april arrangerer LVS forskningspolitisk seminar og årsmøte i Bergen. Temaene på seminaret er forskningsskolering i medisinsk utdanning og i medisinsk spesialisering samt medisinsk forskning som karrierevei.

Les mer: www.legeforeningen.no/lvs

Anbefalte artikler