Meget nyttig om håndtering av alvorlige hodeskader

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sundstrøm, Terje

  Grände, Per-Olof

  Juul , Niels

  Management of severe traumatic brain injury

  Evidence, tricks, and pitfalls. 417 s, tab, ill. Heidelberg: Springer, 2012. Pris EUR 139

  ISBN 978-3-642-28125-9

  The Scandinavian Neurotrauma Committee (SNC), med representanter fra Sverige, Danmark, Norge, Finland og Island, har de siste tiårene kommet med vesentlige bidrag til å systematisere og bedre håndteringen av pasienter med nevrotraumer i Skandinavia. Siste bidrag fra SNC er denne meget nyttige boken om alle trinn i behandlingen av alvorlige hodeskader fra skadested til rehabilitering.

  Boken er systematisk, velskrevet og lettlest. Innholdsfortegnelsen er god slik at man lett finner frem til det man søker kunnskap om. Forfatterne gir oss videre et godt innblikk i hva som er evidensbasert kunnskap, og hva som er mer erfaringsbasert kunnskap.

  Denne boken vil være til stor nytte og glede for alle typer helsepersonell som deltar i håndteringen av pasienter med alvorlige hodeskader. Boken bør være lett tilgjengelig på alle sykehusavdelinger som behandler denne pasientgruppen.

  Jeg anbefaler boken.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media