Barnelegene utfordrer Støre

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Barnelegeforeningen har i et brev til helseministeren bedt om retningslinjer for ungdomsvennlig helsetjeneste.

Norsk barnelegeforening har definert flere satsingsområder i perioden 2011 – 15, og ett av disse er ungdomsmedisin.

Flere land, blant annet Storbritannia og Sverige, har ungdomsmedisin som et eget fagområde. Ungdom er i en livsfase med spesielle utfordringer både kognitivt, biologisk og sosialt. Det å ha en kronisk eller akutt sykdom i en slik periode av livet kan derfor være ekstra belastende. Ivaretakelse av unge med sykdom krever et helsevesen som er tilrettelagt for å møte disse utfordringene, mener barnelegeforeningen.

Foreningen har kartlagt «ungdomsvennlig helsetjeneste» på landets barneavdelinger. En spørreundersøkelse blant avdelingsoverleger/klinikksjefer. viste et sammensatt bilde, blant annet i forhold til aldersgrenser på inneliggende og polikliniske pasienter, ungdomsvennlig miljø, kompetanse hos ulike faggrupper og overføringsprogram fra barneavdeling til «voksenavdeling», for å nevne noe.

Kartleggingen som er publisert i barnelegeforeningens tidsskrift Paidos, viste at barneavdelingene i svært varierende grad kan tilby ungdom et tilrettelagt miljø og helsearbeidere som har kompetanse i forhold til ungdom.

Les mer: http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-barnelegeforening/Nyheter/2013/NBF-utfordrer-Helseministeren-pa-ungdomsvennlig-helsetjeneste/

Anbefalte artikler