Trygg barseltid for nyfødte barn

Leif Brunvand Om forfatteren
Artikkel

I Tidsskriftet nr. 3/2013 omtaler Stefan Kutzsche & Drude Fugelseth Helsedirektoratets høringsutkast om nye retningslinjer for barselomsorgen (1). I høringsutkastet foreslås det å tilby nyfødte pulsoksymetri for å oppdage alvorlig medfødt hjertefeil, men under «dokumentasjon» angir de at dette er en svak anbefaling (2). I en nylig gjennomgang av 552 studier der 13 gode og store nok studier ble plukket ut, fant man at screening med pulsoksymeter oppdaget okkult alvorlig hjertefeil med en sensitivitet på 76,5  % og spesifisitet på 99,9  % (3). Falskt positive tester som førte til unødvendig undersøkelse med ekkokardiografi tilsvarte 0,14  %. Spesielt for barn med transposisjon av de store kar er screening med pulsoksymeter av betydning, idet disse barna sjelden oppdages ved intrauterin diagnostikk, hjertefeilen er potensielt en dødelig tilstand og behandlingstilbudet ved tidlig diagnostikk er meget godt. Pulsoksymeterscreening har lav kostnad, gir intet ubehag for barnet og kan med letthet innføres som rutine på enhver barselavdeling i Norge. Det er vanskelig å forstå hvorfor ikke høringsutkastet vil gi en sterkere anbefaling, men det er å håpe at sykehusene allikevel vil følge opp.

Anbefalte artikler