Oppdatert om omsorg for kvinner med diabetes i svangerskapet

Cathrine Ebbing Om forfatteren
Artikkel

Lindsay, Robert S.

Diabetes in pregnancy

93 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2012. Pris GBP 20

ISBN 978-0-19-959303-3

Omsorg for kvinner med diabetes i svangerskapet innebærer tverrfaglig samarbeid mellom obstetrikere, jordmødre, indremedisinere og øyeleger. I 2010 kom det en ny konsensus hvor man foreslår nye retningslinjer for screening og behandling av svangerskapsdiabetes, dette på bakgrunn av ny evidens for at det å stille diagnosen og behandle svangerskapsdiabetes er nyttig.

Forfatterne, fra Canada og Storbritannia, er forskere og spesialister i pediatri, endokrinologi og innen obstetrikk og gynekologi.

Heftet er lite (12,5*19,5 cm), med myke permer i papp, og passer derfor fint i en frakkelomme. Oppbyggingen er logisk, med et kapittel om (pre-) svangerskapsplanlegging først, etterfulgt av kapitler om risikofaktorer og diagnose, behandling i svangerskapet, omsorg under fødsel og om det diabetiske nyfødte barnet og omsorg for den diabetiske moren post partum til slutt. Hvert kapittel innledes med en ramme som inneholder nøkkelpunkter («key points») som gir en rask sammenfatning av de viktigste poengene. I tillegg er det oversiktlige tabeller og noen litt mindre gode figurer. På slutten av hvert kapittel finnes en liste med anbefalt lesning. Det er enkelte referanser (forfatternavn og årstall) i den løpende teksten, men jeg savner en vanlig referanseliste.

Forfatterne innleder med historikk omkring utviklingen av fagfeltet, nye retningslinjer og diagnostiske kriterier. Det anslås at prevalens av svangerskapsdiabetes med de nye retningslinjene kommer til å øke til 16-20%. Kostnad-nytte-evaluering av screening for og behandling av svangerskapsdiabetes mangler. Forfatterne henviser ofte til retningslinjene til National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE), selv om noen av deres anbefalinger går utover disse retningslinjene. Noen av rådene de gir, er ikke i tråd med den gjeldende Veileder i Fødselshjelp, utgitt av Norsk gynekologisk forening, og passer dermed ikke for norske forhold. Den norske veilederen i fødselshjelp skal revideres i 2013. Heftet skjemmes av enkelte trykkfeil.

Forfatternes mål er å gi klinikere, jordmødre og sykepleiere oppdatert innføring i feltets nyvinninger. Det oppnår de.

Anbefalte artikler