Hvordan blir klinikere ledere?

Ivan Spehar Om forfatteren
Artikkel

Tilfeldigheter bestemmer ofte hvilke leger og sykepleiere som blir ledere, viser ny norsk studie.

Illustrasjonsfoto Thinkstock

Det er viktig å rekruttere gode kliniske ledere. I en kvalitativ studie har vi undersøkt legers og sykepleieres motivasjon for og erfaringer med å bli ledere på sykehus (1). 30 av dem var ledere på avdelings- og seksjonsnivå. De ble intervjuet, og mange av dem ble også observert i ledelsesmøter og fagmøter.

Lederne i studien fortalte at veien inn i lederstillinger var preget av tilfeldigheter og at de kunne oppleve kollegialt press for å ta lederstilling. De var i liten grad forberedt på utfordringene de møtte som leder, og de kunne oppleve møtet med lederrollen som ensomt og preget av stort arbeidspress. Lederne fortalte om manglende administrativ støtte og liten frihet til å ansette assistenter eller sette sammen en egen ledergruppe. En del rapporterte at det var vanskelig å delegere arbeidsoppgaver, fordi det var uklart hvem det kunne delegeres oppgaver til og fordi medarbeiderne hadde mye å gjøre. De få lederne som hadde en personlig assistent eller sekretær, rapporterte at dette hadde gjort jobben som leder enklere og mer oversiktlig.

Studien tyder på at det kan være nødvendig med en mer systematisk tilnærming til utvelgelse, rekruttering og utvikling av ledere med klinisk bakgrunn til lederstillinger. Lokal administrativ støtte og opplæring kan bidra til at lederrollen blir mer overkommelig.

Anbefalte artikler