Spørsmål om inflammasjonsmarkører ved bipolar lidelse

Siv Helen Rydheim Om forfatteren
Artikkel

I Tidsskriftet nr. 3/2013 omtaler Hem (1) en norsk studie av Ingrid Dieset og medarbeidere om inflammasjonsmarkører ved bipolar lidelse (2). Det er interessant at det forskes på psykoseproblematikk. Som en med personlig erfaring med psykose er jeg opptatt av psykososiale problemstillinger. Jeg har et par spørsmål til studien. For det første lurer jeg på hva som hva ligger i uttrykket: «Nye angrepspunkter for medikamentell behandling?» For det andre skulle jeg gjerne ha visst hvorvidt dette er en studie der pasientgruppen selv har vært med på å formulere problemstilling?

Anbefalte artikler