Barnets helsebok – for småbarnsforeldre

Rune Toms Om forfatteren
Artikkel

Löfwander, Mariam

Barnets helsebok

164 s, tab, ill. Oslo: Exlibris media, 2012. Pris NOK 199

ISBN 978-82-8173-365-7

Barnets helsebok er en enkel, kortfattet medisinsk oppslagsbok om barn og helse, pluss en notatbok der foreldre kan oppbevare egne notater og nyttige opplysninger om barnets helseforhold gjennom barndommen.

I oppslagsdelen beskriver forfatteren de vanligste barnesykdommene, vaksinasjonssykdommene og vekst, og hun inkluderer dessuten nyttige skjemaer. Det er alltid vanskelig å formidle medisinsk informasjon til foreldre. Teksten bør være klar og detaljert nok, slik at f.eks. alvorlige symptomer som tilsier behov for legehjelp, kommer tydelig frem.

Forfatterens intensjon har neppe vært å gi en omfattende innføring i barnemedisin. Den medisinske delen burde imidlertid vært bedre organisert, bl.a. blir sykdommer og symptomer beskrevet om hverandre.

Jeg vil påpeke følgende mangler i det medisinske innholdet: Informasjon om håndtering av feber inkluderer ikke alder, som er et viktig kriterium. Oral rehydrering fortjener bedre forklaring og praktisk informasjon, i tillegg til beskrivelse av grader av og symptomer på dehydrering. Boken mangler informasjon om amming, problemer med amming og informasjon om når man innfører grøt og barnemat. Den sier ikke hva normal avføring hos nyfødte og hos barn er. Det er heller ikke beskrivelser av når milepæler forventes nådd, og kryssing av percentiler, som er viktig informasjon for foreldre. Symptomer på respirasjonsproblemer hos barn, grundig beskrivelse av reaktive luftveissymptomer og astma, og generelle behandlingsstiger er også utelatt. Boken kunne dessuten inneholdt informasjon om forebyggende tiltak for å unngå ulykker i hjemmet, bilseter, oppdatert informasjon om risikofaktorer for plutselig uventet spedbarnsdød (Sudden Infant Death Syndrome, SIDS) og soveleie. Det gjelder også temaer som god hygiene, hudsykdommer, solbeskyttelse, søvnproblemer og så videre. Dette er informasjon som jeg ville forvente å kunne finne i en bok som skal omfatte barnets helse.

Denne utgivelsen kan være til god hjelp for foreldre som ønsker å samle barnets helsedata på ett sted. Den medisinske informasjonen er imidlertid begrenset og ikke organisert slik man som barnelege ønsker å presentere barnesykdommer og symptomer til opplysningssøkende foreldre.

Anbefalte artikler