Forskning pågår

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Kun 3  % av kreftpasientene i USA inngår i kliniske studier, ifølge Medscape. Problemet er tatt opp mange ganger. Én forklaring på de amerikanske tilstandene er at ca. 80  % av kreftbehandlingen skjer hos private onkologer.

Vi har ikke tilsvarende tall for Norge. Antakelig er det ikke stort bedre her, men hos oss er det få privatpraktiserende onkologer. Målet må være at alle pasienter er med i en klinisk studie.

Anbefalte artikler