E. A. Malt svarer:

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Takk for utdyping og presisering vedrørende rutinemessige preoperative nakkebilder hos personer med Downs syndrom. Vår intensjon er ikke å introdusere nye retningslinjer for preoperative rutiner for denne gruppen. Vi ønsker imidlertid å minne klinikere, og da spesielt fastlegene, om at atlantoaksial instabilitet kan være bakenforliggende årsak til tidlige tegn og symptomer på kompresjon av ryggmargen, som nakkesmerter, torticollis, endret gange, endringer i blære- og tarmkontroll og/eller muskelsvakhet. Ved henvisning til f.eks. tannbehandling eller mindre inngrep i narkose vil det ofte være ventetid før behandlingen finner sted. Dersom fastlegen mistenker at det kan foreligge instabilitet i nakken, vil en røntgenundersøkelse utført i ventetiden ofte kunne avklare dette i god tid før inngrepet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media