Adrenalin ved avansert hjerte-lunge-redning?

Kristian Lexow Om forfatteren
Artikkel

I Tidsskriftet nr. 3/2013 omtaler Ingrid Rokstad en studie av Theresa M. Olasveengen og medarbeidere som viser at adrenalin gir høyere dødelighet ved hjerte-lunge-redning (1). Dette er spennende og viktig forskning fra et ledende norsk forskningssenter (2). Det blir interessant å se om andre/nye studier kan bekrefte disse resultatene og om de får følger for de neste internasjonale retningslinjene for avansert hjerte-lunge-redning som planlegges i 2015. Antakelig må flere studier til før International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR) og European Resuscitation Council (ERC) konkluderer om man skal gå bort fra anbefalingen om adrenalin som standardmedikament ved avansert hjerte-lunge-redning eller eventuelt anbefale en justert (redusert?) dose. Norsk Resuscitasjonsråd (NRR) vil på dette punktet forholde seg til hva de internasjonale retningslinjene til enhver tid sier. Hvis man kommer til å konkludere med å ta bort adrenalin som anbefalt rutinemedikament ved avansert hjerte-lunge-redning, vil dette føre til en ytterligere forenkling av hjertestansbehandlingen.

Anbefalte artikler