Sykehjemsbeboere må få lik tilgang til helsetjenester

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen mener en bemanningsnorm og kompetansekrav må på plass i norske sykehjem – en norm som vil stille et minimumskrav til antall ansatte per sykehjemspasient.

De store variasjonene i legebemanning på sykehjem kan ikke forklares i ulike behov hos pasientene. Forklaringen er kommunenes ulike vilje til å prioritere helsetjenester til sine pleietrengende innbyggere, mener Legeforeningen.

Dagens sykehjemspasient er sykere enn tidligere, og god omsorg krever både god pleie og medisinsk faglig kompetanse. Undersøkelser av kvalitet i norske sykehjem viser en entydig sammenheng mellom legeinnsats (målt i antall timer per beboer) og kvaliteten på den medisinske behandlingen.

Må stilles nasjonale kompetansekrav

Rekruttering til sykehjemsarbeid stimuleres av kompetente fagmiljøer. Det ligger også mye god omsorg i god medisinsk behandling. Det må stilles nasjonale kompetansekrav og normtall for bemanning på sykehjem, mener Legeforeningen. I påvente av at myndighetene «griper ballen» etablerte foreningen derfor høsten 2011 et nytt kompetanseområde i alders- og sykehjemsmedisin for å styrke og utvide legetjenesten for eldre pasienter.

Det forsterker nødvendigheten av å stille nasjonale krav til kompetanse, og vil gi bred kompetanse hos sykehjemslegene og rekruttere til innsats for de sykeste gamle. Forskjellige typer sykehjemsavdelinger har ulike behov for legebemanning, noe som er ivaretatt i Legeforeningens forslag til nasjonale bemanningsnormer.

Riksrevisjonen har avdekket betydelige mangler og variasjoner i legetilbudet til eldre institusjonsbeboere, og Helsetilsynet har påpekt at legene har for liten tid til å følge opp bl.a. legemiddelbehandlingen av sykehjemsbeboerne på en forsvarlig måte.

Anbefalte artikler