God lærebok i profesjonell menneskelighet

Edvin Schei Om forfatteren
Artikkel

Røkenes, Odd Harald

Hanssen, Per-Hallvard

Bære eller briste

Kommunikasjon og relasjon i arbeid med mennesker. 3. utg. 311 s, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2012. Pris NOK 419

ISBN 978-82-450-1303-0

Dette er en lærebok for studenter som skal bli profesjonelle menneskehjelpere, skrevet av to erfarne psykologer. Jeg har lest den med medisinstudiet for øye – kan denne boken bidra til en etterlengtet styrking av den mellommenneskelige dimensjonen i legers faglige virkelighetsforståelse?

Boken er delt i åtte kapitler som alle handler om ulike fasetter av relasjoner og samspill, forståelse og misforståelse, betydningen av kontekst, personlighet, livshistorie, kultur m.m. I alle kapitlene er det korte spørsmål og oppgaver som kan brukes til å aktivere studenter, mange av dem oppfordrer til rollespill eller dialoger hvor egne erfaringer, holdninger og følelser kan settes i spill og utvikles. Teksten er også krydret med sitater og punktlister som letter lesningen.

Teksten er en skattkiste, breddfull av eksempler, begreper og modeller «med forankring i psykologi, filosofi, etikk, sosiologi, helsevitenskap og nevrovitenskap» – som angitt på omslaget. Det innebærer at hver enkelt idé eller teori blir begrenset utdypet, og boken egner seg ikke for rask lesning fra perm til perm. Referanse- og stikkordlistene er imidlertid gode. Brukt slik forfatterne foreslår, over 1 – 3 år under bevisst pedagogisk veiledning, knyttet opp mot konkrete praksis- og livserfaringer, vil boken være et verdifullt instrument for å utvikle personlig kompetanse og kritisk bevissthet hos helsearbeidere.

Jeg er imponert over det rike utvalget av forskningsresultater og teori fra mange ulike felt, og særlig over at dette stoffet presenteres på en kritisk måte som gjør det klart at teori og begreper er nødvendig for å forstå, men aldri kan føre oss helt frem. Ikke minst de stadige oppgavene minner om at den enkelte må gjøre et egenarbeid for å bli relasjonskompetent, selvkritisk og fleksibel i omgang med hverdagssituasjoner og faglige begreper og modeller.

Noen innvendinger melder seg imidlertid under lesningen. Når svært mye fagstoff skal presenteres i kortform, må det smøres tynt utover. Skal man nå lesere som kommer rett fra videregående skole med vanskelige begreper og uvante innsikter, må man velge en språklig stil som ikke går over hodet på målgruppen. Resultatet blir mange steder at krevende teorier presenteres i et språk som ikke akkurat er dirrende spenstig. Kanskje kunne neste utgave tjene på å luke ut en del teori, slik at fremstillingen av det resterende ble enda mer pedagogisk appetittvekkende?

Boken vil kunne være en viktig ressurs i undervisningen for å styrke samspillskompetanse og yrkesrolleforståelse hos medisinstudenter og leger. Den egner seg for diskusjon og refleksjon, for eksempel i veiledningsgrupper.

Anbefalte artikler