Nytt om navn

Gunn Marit Seberg Om forfatteren
Artikkel

Frode Lærum utnevnt til ridder av St. Olavs Orden

Frode Lærum. Foto Akershus universitetssykehus

Frode Lærum (f. 1947), professor ved Akershus universitetssykehus, er utnevnt til ridder av 1. klasse av Den kongelige norske St. Olavs Orden for sin innsats for utvikling av norsk medisin og helsetjenester.

Lærum avla medisinsk embetseksamen på Leopold-Franzens-Universität i Innsbruck i 1974, tok doktorgraden ved Universitetet i Oslo i 1984 og ble godkjent spesialist i radiologi i 1985.

Professoren har gjort en banebrytende innsats både gjennom sin forskning på pasientskader av røntgenundersøkelser med kontrastmidler og gjennom sitt virke som idémaker og gründer for nye servicedesign i helsetjenesten og nye tverrfaglige samarbeidsmodeller i sykehusorganisasjoner. Dette har gitt store praktiske konsekvenser for pasientene og helsetjenesten.

Allerede som ung radiolog ble Lærum kjent med at kontrastmidler som sprøytes inn i årene ved røntgenundersøkelser kan gi alvorlige bivirkninger. Han har også vært primus motor for utvikling av «mobil røntgen» som tilbyr røntgenundersøkelse til pasienter som det er vanskelig å flytte.

Lærum bygde også opp en internasjonal forskergruppe innen radiologi ved Rikshospitalet. Han ble utnevnt til professor i eksperimentell radiologi allerede i 1987. En rekke doktorgrader utgikk fra hans forskergruppe, hvorav flere fikk nøkkelposisjoner i norsk medisin eller i sitt hjemland.

Fra 1990 og fremover ble Lærum engasjert av translasjonsforskning, der ny kunnskap og teknologi fikk konsekvenser for hvordan man organiserte og utførte helsetjenester. Han la mer vekt på medisinens og medisinernes samfunnsoppdrag enn på de konvensjonelle fagdisipliners organisering, makt og styringsmodeller. Det ledet frem til nytenkning som fikk gjennomslagskraft nasjonalt og internasjonalt.

Sammenfattende er Frode Lærum en idéskaper og ekte gründer med uvanlig stor bredde og gjennomslagskraft. Kombinert med sin egen grunnleggende forskning og anvendelse av ny teknologi har han innen flere områder fått vektlagt nye prinsipper og vært helt sentral i å få til nyskapninger, både sykehusavdelinger og nye helsetjenester, som har kommet store pasientgrupper direkte til nytte.

Sverre Kjeldsen tildelt Hjerteprisen

Kongen overrekker Sverre Erik Kjeldsen Nasjonalforeningen for folkehelsens Hjertepris. Foto Paal Audestad

Sverre Erik Kjeldsen (f. 1953), professor og seksjonsoverlege ved Hjertemedisinsk avdeling ved Oslo universitetssykehus, Ullevål, mottok i februar 2013 Nasjonalforeningen for folkehelsens Hjertepris for sitt forskningsarbeid på høyt blodtrykk. Det var kong Harald som delte ut prisen.

Kjeldsen tok medisinsk embetseksamen i Oslo i 1972, tok doktorgraden i 1984 og ble godkjent spesialist i indremedisin i 1990 og i kardiologi i 1993.

Nasjonalforeningens Hjertepris er en anerkjennelse og belønning som gis på grunnlag av betydelige resultater innen hjerte- og karforskningen i Norge. Hjerteprisen består av et beløp på 100 000 kroner, et diplom og en statuett formet av Lise Amundsen.

Ny direktør ved Kirurgisk klinikk på Haukeland

Trond K. Haugstvedt. Foto Haukeland universitetssykehus

Trond K. Haugstvedt (f. 1952) er ansatt som klinikkdirektør for Kirurgisk klinikk ved Haukeland universitetssykehus. Haugstvedt begynte i stillingen i mars 2013. Han etterfølger August Bakke (f. 1946), som ledet Kirurgisk klinikk i 12 år.

Haugstvedt kommer fra stillingen som direktør for Klinikk for sikkerhetspsykiatri ved Haukeland universitetssykehus – en spesialklinikk for personer med alvorlig sinnslidelse der det er betydelig risiko for voldelig atferd overfor andre.

Han tok medisinsk embetseksamen i Bergen i 1979, ble godkjent spesialist i generell kirurgi i 1988 og i gastroenterologisk kirurgi i 1993. Han tok doktorgraden i 1992 med avhandlingen Stomach cancer in Norway; a prospective study on surgical treatment and prognostic factors.

Anbefalte artikler