Legefakta
NO IMAGE
28.08.2008
Antallet nye medlemmer som er innmeldt i Norsk medisinstudentforening (Nmf) hittil i 2008, er litt lavere enn tidligere. I de sju første månedene i 2008 har Norsk medisinstudentforening (Nmf) fått...
NO IMAGE
23.08.2007
To av tre nye medlemmer som ble innmeldt i Norsk medisinstudentforening (Nmf) i første halvår 2007, studerer i Oslo. Første halvår 2007 fikk Nmf 186 nye medlemmer i Norge og 106 nye medlemmer i...
NO IMAGE
19.04.2007
For første gang siden 1994 er det en nedgang i antall medlemmer i Yngre legers forening (Ylf). Siden 1994 har Legeforeningens totale medlemstall økt med over 56 %, men økningen har vært veldig ulikt...
NO IMAGE
15.03.2007
Norsk forening for allmennmedisin er den største av de fagmedisinske foreningene, og har også hatt den største økningen i medlemstall. Det foreligger nå medlemstall for de 43 fagmedisinske...
NO IMAGE
01.02.2007
Ved årsskiftet var det i Norge 249 innbyggere per yrkesaktiv lege under 70 år. Det er flest innbyggere per lege i Vestfold og færrest i Oslo og Troms, som har regionale funksjoner. Ifølge...
NO IMAGE
14.12.2006
Legeforeningens medlemstall øker meget raskt. Mye av dette skyldes en kraftig økning både i antallet leger og medisinstudenter. Andelen medlemmer av Legeforeningen øker jevnt og trutt blant leger i...
NO IMAGE
02.11.2006
Antallet spesialistgodkjenninger som er konvertert fra EU/EØS var per 1.10. 2006 allerede høyere enn i hele 2005. Dette skyldes i liten grad konverteringer fra de ti nye EU-landene (som i 2005), men...
NO IMAGE
05.10.2006
En av tre medisinstudenter i utlandet med støtte fra Statens Lånekasse for utdanning er medlemmer av Norsk medisinstudentforening (Nmf). Norske medisinstudenter i utlandet med støtte fra Lånekassen...
NO IMAGE
05.10.2006
Medlemsverving, formidling av studieplasser til utlandet, mentorordning og turnus er noen av sakene Nmf Utlands nye styre vil ta tak i. Nmf Utlands nye styre. Fra v.: Jens Martin Gleditsch (Krakow),...
NO IMAGE
24.08.2006
Det er nå 2 212 medisinstudenter i utlandet med støtte fra Statens lånekasse for utdanning, mens tallet på medlemmer i Nmf Utland går ned. Antallet medisinstudenter i utlandet er sjudoblet siden...