Flere studentmedlemmer

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Antallet norske medisinstudenter øker i Norge, men i utlandet synker medlemstallet.

  De siste to årene har medlemstallet i Norsk medisinstudentforening (Nmf) økt i Norge. Med unntak av Polen og Slovakia har det vært en nedgang i utlandet,. Høsten 2004 var det en økning i medlemstallet både i Norge og i utlandet og 15.11. 2004 passerte Nmf for første gang 3 600 medlemmer (1). 83 % av medisinstudentene i Norge og 47 % av medisinstudentene i utlandet var da medlemmer av Nmf, en økning fra hhv. 79 % og 43 % i juni 2004.

  Siden november 2004 har medlemstallet økt i Oslo, Trondheim, Tromsø og i Polen. I Bergen og i de fleste av studielandene i utlandet har det vært en reduksjon i medlemstallet. Nedgangen i Bergen skyldes trolig at nye medisinstudenter kun begynner i høstsemesteret, og disse utgjør generelt flertallet av nye innmeldinger. Trondheim ligger høyest av de norske fakultetene med hensyn til andelen Nmf-medlemmer av det totale antallet medisinstudenter, mens Oslo og Bergen ligger omtrent likt. Tromsø ligger lavest, men avstanden opp til de øvrige norske fakultetene er redusert etter at 27 nye medlemmer er innmeldt hittil i år.

  Når vi gjør disse sammenlikningene for juni måned, er det for å sammenlikne på det tidspunktet medlemstallet vanligvis er på sitt høyeste, før vi registrerer eksamenslistene og dermed overfører medlemskapene fra student- til legemedlemskap. Tallene for 2005 gjelder per 8. juni. I tillegg har vi tatt med tallene per 15. november 2004, fordi dette var det høyeste medlemstallet i Nmf noensinne.

  Av foreløpige tall for studieåret 2004 - 05 fra Statens Lånekasse fremgår det at det totale antallet norske medisinstudenter i utlandet med støtte fra Lånekassen, øker totalt sett. Studenttallet har økt meget kraftig i Polen, Tsjekkia og Slovakia, mens det ser ut til at det er stillstand eller nedgang, i antallet medisinstudenter med støtte fra Lånekassen i mange av de øvrige landene. I de fleste studielandene er det en større nedgang i medlemstallet enn endringen i det totale studenttallet skulle tilsi.

  Mer statistikk finnes på: www.legeforeningen.no/?id=1452

  Tabell

  Medlemmer av Nmf og medisinstudenter totalt etter universitet og studieland 2003 - 05

  2003 juni

  2004 juni

  2004 nov.

  2005 juni

  Univ. i Oslo

  914

  926

  945

  959

  Univ. i Bergen

  756

  765

  837

  793

  NTNU Trondheim

  479

  506

  532

  543

  Univ. i Tromsø

  393

  388

  392

  407

  Norge totalt

  2 542

  2 585

  2 706

  2 702

  Polen

  211

  178

  195

  222

  Ungarn

  211

  189

  199

  179

  Tyskland

  204

  174

  159

  141

  Danmark

  108

  104

  112

  109

  Irland

  96

  73

  60

  53

  Tsjekkia

  43

  46

  50

  49

  Slovakia

  1

  1

  27

  25

  Storbritannia

  36

  28

  24

  21

  Australia

  32

  25

  24

  18

  Nederland

  29

  25

  26

  16

  Sverige

  13

  9

  8

  6

  Malta

  7

  4

  2

  3

  Øvrige land

  7

  6

  10

  11

  Utland totalt

  998

  862

  896

  853

  Totalt

  3 540

  3 447

  3 602

  3 555

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media