Færre nordiske leger i Norge

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  For første gang er det en klar nedgang i antall leger i Norge fra de andre nordiske land, spesielt fra Sverige.

  Antallet utenlandske leger i Norge økte meget kraftig på 1990-tallet, og antallet nye utenlandske leger som fikk norsk lisens eller autorisasjon, var høyest i 1998. De fleste kom den gang fra Sverige. Senere har antallet leger i Norge fra de nordiske land ligget stabilt, delvis med unntak av Danmark som hadde en økning frem til 2004. Samtidig har det siden omkring 1997 vært en kraftig økning i antallet leger fra Tyskland og fra land utenfor EU og Norden.

  De nyeste tallene fra Legeforeningens legeregister viser at dette bildet har endret seg. Tabellen viser antallet leger under 67 år i Norge fordelt på statsborgerskap og gjelder for august måned i hvert år. Kun land med minst 30 leger i Norge er tatt med i tabellen.

  De siste 12 månedene har det vært en nedgang på ca. 90 leger totalt sett fra de nordiske land. Samtidig er antallet leger fra Tyskland omtrent uendret, mens vi har en økning fra de ti nye EU-landene. Etter EU-utvidelsen har den relative økningen vært størst for leger fra Litauen, Ungarn og Slovakia.

  For land utenfor EU er det fortsatt økning i antallet leger i Norge. De siste 12 månedene er det en økning på ca. 50 leger fra disse landene. Blant landene som ikke vises i tabellen, er den relative veksten kraftig for Bulgaria som nå har totalt 18 leger, Kroatia 15 leger, Syria 12 leger, Ukrania 11 leger og Afghanistan åtte leger under 67 år i Norge.

  Se også Legeforeningens Internett-sider: www.legeforeningen.no/index.gan?id=78708

  Tabell

  Antall leger under 67 år i Norge etter statsborgerskap, 2001 – 05

  Statsborgerskap

  2001

  2002

  2003

  2004

  2005

  Norge eller ukjent

  13 849

  14 170

  14 569

  15 047

  15 340

  Sverige

  664

  660

  658

  647

  591

  Danmark

  323

  324

  341

  383

  368

  Island

  122

  108

  116

  114

  101

  Finland

  82

     81

  85

  82

  75

  Totalt Norden utenom Norge

  1 191

  1 173

  1 200

  1 226

  1 135

  Tyskland

  540

  593

  620

  663

  661

  Nederland

  74

  69

  74

  80

  82

  Polen (ny i EU)

  52

  52

  55

  59

  61

  Storbritannia

  49

  45

  49

  53

  55

  Litauen (ny i EU)

  16

  16

  17

  23

  37

  Frankrike

  28

  31

  29

  33

  31

  Totalt nye EU utenom Norden

  864

  924

  958

  1 036

  1 060

  Irak

  52

  64

  69

  78

  85

  Russland

  35

  38

  42

  55

  64

  Serbia og Montenegro

  48

  47

  41

  57

  63

  Bosnia Hercegovina

  72

  68

  68

  64

  62

  USA

  22

  26

  33

  35

  36

  Iran

  25

  26

  27

  36

  34

  Totalt utenom nye EU og Norden

  456

  473

  524

  583

  638

  Totalt utenlandske

  2 511

  2 570

  2 682

  2 845

  2 833

  Totalt

  16 360

  16 740

  17 251

  17 892

  18 173

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media