Medlemsrekord i Norsk medisinstudentforening

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Det blir stadig flere norske medisinstudenter både i Norge og i utlandet. Medlemstallet i Norsk medisinstudentforening (Nmf) følger omtrent denne økningen i Norge, men ikke i utlandet.

  I november 2004 passerte Nmf for første gang 3 600 medlemmer. Da den forrige medlemsrekorden ble satt 9.12. 2002, var det 2 540 Nmf-medlemmer i Norge og 1 040 i utlandet. Per 15.11. 2004 var det 2 706 Nmf-medlemmer i Norge og 896 i utlandet. Andelen Nmf-medlemmer har på disse to årene økt fra 81 % til 83 % i Norge, mens andelen i utlandet er redusert fra 54 % til 47 %. Av de totalt 564 nye medlemmene som er innmeldt i Nmf mellom 30. juni og 15. november, studerer 434 i Norge og 130 i utlandet.

  Trondheim og Bergen har økt forspranget til Oslo og Tromsø når det gjelder andelen Nmf-medlemmer av det totale antallet medisinstudenter. Ser vi på 2004 under ett, har det vært innmeldt flest nye Nmf-medlemmer i Oslo, 204 av totalt 790. Relativt sett er det også mange nye medlemmer i Tromsø, men andelen medlemmer i Tromsø ligger allikevel lavest av de norske universitetene. Slik har det vært i mange år. Andelen medlemmer i Norge totalt økte fra 79 % i juni 2004 til 83 % per 1.12. 2004.

  Når vi sammenlikner med juni, er det for å sammenlikne med siste gang medlemstallet var på sitt høyeste. Det var før vi registrerte eksamenslistene og overførte medlemskapet fra student- til legemedlemskap.

  Foreløpige tall fra Lånekassen per 1.11. 2004 viser at det totale antallet norske medisinstudenter med støtte fra Lånekassen har økt kraftig i Polen, Tsjekkia og Slovakia. Det ser ellers ut til at det er stillstand, eller nedgang, i antallet medisinstudenter med støtte fra Lånekassen i mange av de øvrige landene. De foreløpige tallene fra Lånekassen fremgår av vedlagte tabell. Det er nå flere medisinstudenter med støtte fra Lånekassen i Polen enn i Ungarn, men likevel er det så vidt flere Nmf-medlemmer i Ungarn enn i Polen. I utlandet har andelen medlemmer økt fra 43 % i juni til 47 % i november.

  Av de nye Nmf-medlemmene i utlandet er det flest ved universitetet Comenius i Bratislava, Slovakia med 26 nye Nmf-medlemmer. Deretter følger universitetet i Bialystok, Polen med 17 nye Nmf-medlemmer. Fra før av hadde Nmf bare ett medlem i Slovakia og ingen i Bialystok. Det er også en del nye Nmf-medlemmer ved andre universiteter i Polen, Ungarn og Danmark. Til tross for dette er det usikkert om tendensen til synkende medlemstall i Nmf-Utland er snudd. Bare de fire nevnte landene har fått mer enn 10 nye Nmf-medlemmer i løpet av høsten.

  Våren 2001 var det godt over 1 100 medlemmer i Nmf Utland – tidenes største verveaksjon høsten 2000. Siden den gang har det totale antallet medisinstudenter i utlandet fortsatt å øke, mens medlemstallet i Nmf Utland har gått ned.

  Oppdatert statistikk over Nmf-medlemmer og medisinstudenter totalt finnes under Legestatistikk på Legeforeningens nettsider www.legeforeningen.no

  Tabell

  Medlemmer av Nmf og medisinstudenter totalt etter universitet og studieland per 15.11. 2004

  Nmfmedlem

  Totalt

  Universitetet i Oslo

  945

  1 213

  Universitetet i Bergen

  837

  923

  NTNU Trondheim

  532

  578

  Universitetet i Tromsø

  392

  542

  Norge totalt

  2 706

  3 256

  Polen

  195

  509

  Ungarn

  199

  471

  Danmark

  112

  247

  Tyskland

  159

  191

  Tsjekkia

  50

  122

  Irland

  60

  120

  Australia

  24

  75

  Slovakia

  27

  50

  Storbritannia

  24

  45

  Nederland

  26

  36

  Sverige

  8

  18

  USA

  0

  5

  Malta

  2

  4

  Spania

  0

  4

  Øvrige land

  10

  18

  Utland totalt

  896

  1 915

  Totalt

  3 602

  5 171

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media